En ansvarlig regjering legger frem strømstøtte for næringslivet.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Først publisert 16 September 2022.

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Støtte innenfor en markoøkonomisk ramme. | Må unngå sterkere inflasjon og høyere renter.

Næringminsteren sier at støtten skjer innenfor en total økonomisk ramme. Det er ikke lett og finne en løsning som passer alle bedrifter. Der er mange typer bedrifte og ikke alle trenger samme støtte. I tillegg er det viktig og ikke overopphete en økonomi som allerede går bra etter pandemien. Der er pess i næringliveg og vi øyner en begynnende lønns- prissipiral, noe høstens mange streiker kan være en indikator på.

En grønn støttepakke

Der er lagt inn økonomiske insentiver i pakkenm, slik at bedrifter som investerer i Enøk tiltak vil få økt støtte.

Må unngå samme feil som ble gjort under Covid-19 pandemien

Den gang fikk bedrifter, deriblant energiselskaper som ikke trengte støtten støtte fra staten som i siste instans er skattebetalerne. Derfor har støtten til næringslivet tatt tid og man prøver å unngå at samme feil gjøres igjen.

Ingen støtte til bedrifter som i 2023 deler ut utbytte

Man opplevde også under Covid-19 pandemien at den forrige regjeringe gav støtte til bedrifter som like etter delte ut utbytte. Det er et eksempel på sosialiserting av tap og privatisering av profitt som ikke hører hjemme i den norske velfredsstaten. Det er en ekstaordinær situasjon som man ikke vet hvor lenge vil vare og hvor mye ulike tiltak vil tære på statsfinansene. Nå prøver noen partier å slå politisk mynt på dette og splitte befolkning og næringsliv. Merk skremselspropagandaen og språkbruken til disse politikeren. Det er meget lett å regjere i opposisjon. Noen har ikke glemt den forrige regjeringens resultater.

Semantiske lenke

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /