Denne kommentaren ble slettet av NrK.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Først publisert 9 September 2019. Sist oppdater 5 Januar 2020.

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Aktiv og passiv fondsforvaltning.

Det er vel kjent av den som jobber med valutakursmodeller at det er svært vanskelig å gi bedre prognoser på fremtidig valutakurs enn tilfeldig gang. Tilfeldig gang modellen med eller uten drift brukes ofte som referanseramme for større modeller. Benjamin Graham, av noen kalt "the Dean of Wall Street" sa at det er svært vanskelig å lage et askjefond som slår et fond som følger en indeks for den sektoren man plasserer pengene i. Grunnen er forvaltningskostnader og andre mer eller mindre skjulte kostnader. Det er også vel kjent at det er svært vanskelig å lage en portefølje av enkeltaksjer som gjør det bedre over tid enn enkeltaksjer plukket tilfeldig fra en liste, for eksempel ved at man setter en apekatt til å kaste pil på aksjene som er notert på en liste. Er ikke apekatten svært treffsikker, blir det et fond som er trukket ganske tilfeldig. Dette er bakgrunnen for neste avsnitt der posten ble for hard kost for NrK. Posten var et svar på posten i sise avsnitt av Hans Kristiansen.

Er ikke Vg en av de største trollfabrikkene i landet?

Er det ikke de som, særlig like før valg, graver opp drittpakker og stinkbomber på (arbeiderparti)politikere? De er nesten verre enn støysendere fra tidligere Sovjetunionen.

Denne gang var det faktisk NrK som gravde opp en liten drittpakke på Støre som Tv2 og (andre aviser med politisk slagside) brukte begjærlig siste dag før kommunevalget.

Hadde jeg vært Støre, hadde jeg funnet meg en annen fondsforvalter enn de udugelige i DnB.

Støre sett noen journalister fra Nettavisen, Dagens Næringsliv og Vg til å kaste piler på etiske aksjer og bruk den porteføljen de kommer frem til så slipper du ihvertfall en lignende drittpakke like før stortingsvalgetvalget i 2021. Men de vil nok gjøre det dårligere enn en jeng pilkastende sjimpanser, siden de nok tar høyere forvaltningshonorar enn sjimpansene.

Det er svært vanskelig å slå en portefølje av aksjer plukket ut av de apekatter treffer ved å kaste piler på en aksjeliste. Du kan lønne dem med bananer, så de rebalanserer gjerne porteføljen så hyppig man måtte ønske.

Det er en heldagsjobb å overvåke fondsandeler plassert i fond plassert i fond plassert i enkeltaksjer.

Slike fondsporteføljer rebalanseres mer eller mindre hyppig ved å kaste ut og ta inn enkeltaksjer så det er ikke lett å vite i detalj hva hvert selskap som blir tatt inn i porteføljen driver med.

Svar på dette innlegget av Sabrura, Hans Kristiansen.

NRK har over en 6 måneders periode manipulert ungdom ved hjelp av skattebetalernes penger. Mange av ungdommene har forhåndsstemt og i løpet av disse 6 månedene er helt sikkert mye av NRK propagandaen delt gjennom diverse sosiale medier. Hadde det ikke vært for at VG avslørte trollfabrikken NRK så kunne dette gått enda lengre. Det vet vi ingenting om, men at NRK har mistet all tillit i det norske folk er det ingen tvil om. Men blant sosialister ved OsloMET så får de støtte. Kommer ikke som noen overraskelse .

Semantiske lenker

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Skriften på veggen for Norges Bank, regjeringen eller begge?

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Først publisert 11 juli. 2019 Sist oppdatert 10 oktober 2019.

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Statsbudsjettet 2020 oppdatering 9 oktober 2019

Regjeringen bruker mindre oljepenger men kronen er svak og vi skyver foran oss et strukturelt budsjettunderskudd. Er norsk økonomi sterk, når kronen er så svak? Er der et underliggende inflasjonspress når vi korrigerer for importert deflasjon og disinflasjon?

Hvem kjenner sitt publikuem?

Det er ikke rart at influensere og halvprofesjonelle synsere dominerer nyhetsbildet (jfr de to neste artikklene) når de stadig får mer oppmerksomhet i Tv og media enn seriøse artikler som den av min tidligere kollega, Svein Harald Øygard. Omsider en økonom som går litt dypere inn i årsakene til at norsk økonomi går så det griner i følge vår finansminister. Dette ble skrevet den 31 juli 2019. Vil den amerikanske sentralbanken senke sin styringsrente om noen dager? Da fremstår den norske rentebanen som mer og mer underlig, eller skal vi si selvfølgelig, like før et kommunevalg der et nytt parti som vinner økt oppslutning i våre største byer har som hovedfokus "å stjele" fra fremtidige generasjoner ved å kjøpe stemmer ved å trekke på oljefondet og svekke våre statsfinanser.

FNB eller FBOH?

Når jeg diskuterer Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger med folk, sier jeg at jeg skal starte en alternativ folkeaksjon, Folkeaksjonen Bedre Offentlig Helsevesen (FBOH). Det går da ikke an å sette nei til mer bompenger opp mot bedre helsevesen sier de jeg diskuterer med. Jo svarer jeg, det er nettopp det privatøkonomi som samfunnsøkonomi dreier seg om, å prioriterer innen gitte rammer. Man kan ikke bruke penger man ikke har. Et budsjett er nettopp en slik prioritering. Der må utgifter til ulike formål prioriteres innenfor de inntektsrammer man har om man ikke skal ta av formuen eller ta opp lån. Det ser man i disse dage ikke minst i kommuneøkonomien. Regjeringen har bidratt til at eiendomsskatten i flere kommuner er satt ned. De reduserte inntektene prøver kommunene nå å ta inn ved å betale rådgivere millioner av kroner finansiert med skattebatalernes penger ved å øke eiendomstakstene, jfr. NrK Brennpunkt 11 august 2019.

Noen avdankede politikere vil endog ettergi bompengegjeld på 100 milliarder kroner. De pengene har n andre anvendelser. Dersom vi tar 100 milliarder statlige kroner og deler på 5 millioner nordmenn, blir det 20 000 kroner til hver. Får du og jeg 20 000 ekstra, er det åpenbart at inflasjonspresset øker. Inflasjon er populært definert som for mange penger på jakt etter for få varer. Andre bruker bilde som et kinesisk teater, der man trekker for teppet og alle slåss mot alle om en kake. De syke, svake, pensjonister og de med de minste albuene vil få minst eller ingen ting av denne kaken. FBOH vet hva økonomiske prioriteringer (på fagspråket en preferansefunksjon) er og setter hundre milliarder i ettergivelse av pompengegjeld med statlige midler opp mot bedre offentlig helsevesen.

Bystyremedlem Leif Høybakk sier at «friheten vår er truet» ...

Kilde: Oslo Dagblad.

Det sier en som er sentral i partiet i Stavanger. Hva vet Høybakk og FNB om frihet? Mener de (ny)liberalistisk økonomisk frihet, er det bare nok et av mange høyreliberalistiske (anarkokapitalistiske) partier som til stadighet dukker opp i ny forkledning og heller tilsynelatende ny vin på gamle flasker. Som reges forsvinner slike nyliberalister med noen uklare argumenter like fort som de kom når man spør dem hva de vet om Says lov og Keynes kritikk av den. Says lov er på en måte like viktig for (ny)liberalister som bibelen for kristne. Slike folkebevegelser har også mye til felles med religiøse bevegelser.

Hva forstår politikere av sammenhengen mellom inflasjonspress og økt styringsrente?

Vi får jo håpe at de riktige personene (for eksempel de to som er nevnt i den semantiske lenkesamlingen nedenfo) inveteres til neste NrK debattprogram mandag 12 august og orienterer kort før debatten starter. Siden det er et kommunevlag, skal den i følge forholdsomtalen også dreie seg om bompenger. Da er det naturlig og også nevne noe om den økonomiske politikken som føres siden sletting av bompengegjeld og nei til bompenger, svekker statsfinansene, fremtidige pensjoner og bidrar ytterligere til en altfor ekspansiv økonomisk politikk og en norsk særkonjunktur som ikke holder i det lange løp. Det er denne norske særkonjunkturen som følge av en altfor ekspansiv økonomisk som fører til inflasjonspress og renteoppgang i Norge. Til tross for renteoppgangen på 0.75 % er den norske kronen svakere enn på lenge og ingen ting tyder på at den vil styrkes om renten heves med nok en kvarting. Det sier bare en ting. Norsk økonomi er langt fra så sterk og sunn som noen (skal vi si populister) mener den er. Med den pengebruken denne regjeringen legger for dagen, skulle man være en meget dårlig økonom om man ikke greidde å skape full inflatorisk sysselsetting på kort sikt. En åpenbar nye sysselsetting som denne regjeringen har bidratt til er personer i gule vester som løper rundt i folks hager i håp om å øke taksten på din og min bolig slik at kommunen får inn flere kroner i boligskatt (jfr NrK Bremmpunkt 11 august 2019). Nei, det er feil at vår finansminister, som noen hevder, snakker som vår foregående ansvarlige, bare med en annen stemme. Analysen, politikken og de langsiktige konsekvenser av politikkeN er en helt annen. Vi får håpe at det er lenge til vi på ny ser populistisk økonomisk politikk i Norge når dette politiske eksperimentet er over.

Vgs håndplukkede eksperter uttaler seg om norsk økonomi.

Like etter at noe av det som er skrevet ovenfor ble publisert på internett, gikk jeg i butikken for å handle og i avisenhyllen ser jeg Vg med forsidetittel. Frykter rentesjokk. Ekspertene advarer. Er dette virkelig overraskenede for Vg og hvilke eksperter er det de setter sin lit til? Enhver økonom som er flasket opp med Haavelmos teori om den beinharde budsjettbetingelse visste for lenge siden at dette måtte komme. Er det virkelig først nå Schibsted Media Group har forstått at dette måtte komme? Etterpåklokskap er snarere dumhet enn klokskap og når Schibsteds venner har fått noen eneboliger i skattelette begynner firmaet å skrive om konsekvenser for folk flest. Der er jo intet nytt i den artikkelen. Vgs eksperter klager over at sentralbanken gjør det som er dens plikt, nemlig å kjøle ned økonomien når unasvarlige politikere overoppheter den. Om hundre år er oljen brent. Om 10 år eller kortere, når en mer ansvarlig regjering har overtatt styringen av landet, er denne artikkelen glemt og da lar vi oss nok en gang lure av at vi betaler for mye skatt og bompenger. Da er veien på ny åpen for populistisk poltikk, da kanskje med FNB (les NyeFrP) som regjeringsparti etter at FrP omsider ble gjennomskuet og havnet under sperregrensen.

Dyre forbrukslån som egenkapital til ny bolig.

Mens Kong Salomo har fått noen eneboliger i skattelette og drevet opp kjøpepress og styringsrente ser vi nå konsekvensene av populistisk økonomisk politikk. Unge og andre som kjøper ny bolig finansierer egenkaptialkravet ved å ta opp dyre forbrukslån. Det er ikke rart når man skyver til side pengesløret og avdekker pengeillusjonene denne regjeringen har påført folk flest. Det er over hode ingen ting overraskende med Norges Banks tre siste rentehevinger. Det var bare tidsspørsmål om når de måtte komme. Penmgeillusjonen kan fortsette om Norges Bank på nytt ser seg nødt til å senke styringsrenten fordi de internasjonale konjunkturene blir svakere enn anntatt. Da kan finansministeren fortsette med sine skatteletter og nei til bompenger så lenge hun greier å klamre seg til roret på den norske regjeringsskuta. Det er vel ikke lenge før inflasjonsmålet som er festet til masten ryker om hun får fortsette å kjøpe stemmer sammen med FNB.

Blir kjerringa mot strømmen vingeklippet?

Det er 1 august 2019 og FED senket som forventet renten, noe som har vært forventet i lengre tid. Man regner med at FED minst senker renten to ganger til. Da svekkes USD med x % og vips så har den den amerikanske utenlandsgjelden notert i USD sunket med x%. Oppgave for Vgs økonomi eksperter. Hva skjer om den norske utenlandsgjelden notert i USD om vi senker renter med y % og NOK faller med x %? Det er pengeillusjon og tro at vi er blitt rikere om oljefondet stiger målt i NOK når kronekursen svekkes. Det er like mye en illusjon å tro at Norge kan føre samme økonomiske politikk som USA så lenge NOK ikke er fakturererings, oppgjørsvaluta for oljetransaksjoner og den valutaen internasjonale fordringer noteres i. Kom ikke og klag på at Norges Bank gjør sin fordømte politikk og tar på seg rollen som syndebukk for å rette opp de feil vår finansminister gjør. De har nok langt bedre besultningsgrunnlag for sin rentesetting enn den synsing noen såkalte økonomieksperter foretar basert på mentale modeller der man hverken kjenner fortegn eller størrelse på ulike parametre.

Så spørs det kommer en ny renteheving fra sentralbanken i september 2019 eller viser deres modeller og indikatorer det samme som Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets ser:

Den internasjonale utviklingen kan føre til at Norges Bank ser skriften på veggen.

Rentestup

Vi har derfor en såkalt negativ rentekurve, som betyr at de lange rentene er lavere enn de korte rentene. Det er uvanlig, og vi må tilbake til finanskrisen i 2008 for å finne en like sterk negativ utvikling.

En invers renteterminkurve er ofte første varsel om at noe ikke er som det skal være i samfunnsøkonomien.

Kronen er svak til tross for at den norske styringsrenten er hevet. Til tross for inportert disinflasjon, øker inflasjonspresset i Norge og det vil øke proporsjonalt med oppslutningen til et nytt parti med en populistisk økonomisk agenda.

NOU 1973 Om prisproblemene og FrP politikeres harselas med innstillingen.

Jeg skrev hovedoppgave om inflasjon, godkjent av Nobelprisvinner Trygve Haavelmo. Problemstillingen har alltid interessert meg siden inflasjon er et symptom på at noe er galt i samfunnsøkonomien. Sosial uorden og i verste fall kaos, begynner ofte med kraftig prisstigning. Da jeg som ung student så en artikkel i Haugesunds Avis (HA), der en av de markante FrP politikerne i Haugesund gjorde narr av Skånlandutvalgets innstilling om prisproblemene, kastet jeg meg inn i debatten i Haugesunds Avis.

Får du fatt i papirutgaven fra 1973 / 1974 kan du lese en lengre diskusjon som foregikk i avisens spalter. Først debatterte jeg med en FrP poltiker før debatten ble avsluttet med 3 andre som forsvarte den første og fortsatte harseleringen med NOU 1973. I Haugesunds Avis sine spalter forklarer jeg teoretisk hvorfor økte skatter demper inflsjonstrykket. Dermed gjør skatteletter det motsatte. Jeg påviser også at økning av momsen bare gir et diskret hopp i prisnivået, men ikke varig økt inflajson, da også indirekte avgifte som moms, trekker inn kjøpekraft. Dette ble det harselert med av de tidligere tilhengerne av Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep (ALP). Nå ser vi altså noe lignende med FNB. En rektor på Kopervik ungdomsskole skrev endog en artikkel i HA med tittelen "Pauli ord om inflasjon". Les den i sammenheng med det som er skrevet ovenfor og debatten i HA om du får fatt i den. Den er like aktuell som den gang den ble skrevet. Et nytt populistisk parti kjøper stemmer ved å svekke våre statsfinanser og sende regningen til neste generasjoner.

Det burde vært progressiv skatt på tilhengere av slike populistiske partier.

Semantiske lenker

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Vi snoker oss til toppen og tar ned nettstedet ditt om du skriver negativt om oss.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Publisert 11 juli 2019. Oppdatert 1 august 2019.

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Fjortiser og selskapene de er rådgivere for er mer kreative enn noensinne.

Hadde denne overskriften blitt skrevet på et av våre nettsteder med engelsk tekst, løper jeg en risiko for at nettstedet er nede sekunder etter at denne artikkelen er publisert. Vi får håpe at så ikke skjer og at den beskyttelsen som ligger i at jeg skriver på norsk, gjør at dette ikke blir oppdaget umiddelbart. Om artikkelen og nettstedet blir tatt ned, kan den finnes igjen her. (Merk at den lenken www.multifinansit.no/bevisa/ er brutt inntil det nye ftp passordet blir effektivt på nettet). Så bokmerk den lenken om du trenger eller kan trenge den som referanse senere, for eksempel om du har noe å klage på eller vil ha noe redigert / sensurert bort.

Bruker manipulatorer og svindlere tjenester som Google alerts kombinert med translate, kan alt skje like etter at artikkelen er publisert. Mange ganger har jeg sett følgende nettsider og lignende være første treff på søkemotorers resultatsider (aldri på DuckDuckGo.com) www.dittdomene.com.snoker.com eller www.dittdomene.com.trafikktjuv.com). Må man ha bakgrunn i søkemotoroptimalisering og informasjonsvitenskap for å forstå hva det innebærer? Hvor mange dommere (som noen antar er de første jurister som erstattes av kunstig intelligens) forstår det? Hvor mange advokater forstår det og har advokatfirmaer teknologien som skal til for å trenge til bunns i dette? Den artikkelen som gjør at jeg skriver denne artikkelen har oversatt til norsk overskrift. Vil web 3.0 bli det desentraliserte nettet? Hva vil i så fall det bety for søkemotor og makedsføringsselskaper? Hvor lett er det å manipulere og ødelegge smarte kontrakter drevet av blokkjeden og kunstig intelligens? De beste influenserne og medieselskapene som er ærlige, ikke driver i noen gårsone og driver profesjonelt, vil bli vinnerne, senest på web 4.0, kan hende det desentraliserte semantiske nettet.

Morsomt sammentreff, Front Trafikkskole parkerer like utenfor leilighetne min.

Med blå reklame på bilen, Front Trafikkskole, feilparker, bilen like utenfor leiligheten min. Nyskjerrig og med Fleksneslignende adferd går jeg ut og spør om de trenger hjelp. Nei sier den unge sjåføren som lærer den unge kvinnen å kjøre bil. Vi bare står her fordi jeg lærer henne å kjøre. Ja vel, men de sto feilparkert like inntil en parkeringsplass.

Tror du der er unge menn som lærer unge kvinner og menn it, markedsføringen og manipuering i cyberrommer? Ledere i store norske firmaer har tatt ned hastagspamming (nevnt i neste artikkel) etter at jeg har gjort dem oppmerksom på det. Siden jeg hadde snakket negativt om store utenlandske selskaper ble jeg bedt om å holde kjeft av leder på SEO Norge sin MeetUp gruppe som nå er fjernet og åpen for seriøse profesjonelle markedsføringsselskaper. De lever videre på Facebook, der jeg ble kalt amatør av en ung kvinne (sikkert influenser) som driver en blog jeg ikke husker navnet på. Etter de episodene er jeg ikke lenger medlem i den Fb gruppen og husker ikke det eksakte navnet på gruppen. Om noen vil ha (SEO) markedsføringsråd, kan jeg nok lete frem navnet på gruppen. Hun var under opplæring hos de som driver Facebook gruppen. Jeg kan nok også lete opp navnet på kvinnen og hennes nettsted som en mulig referanse på de som drev nevnte SEO gruppe. Jeg har også meget høy status på webforumet, jfr lenke med ankertekst Æresmedlem med status Banned der dere kan finne andre SEO manipulatører. Om de kan finne en god nok advokat med IT bakgrunn om du havner i retten er et annet spørsmål.

Dette var ingen negativ omtale av Front Trafikkskole som sikkert ikke er dårligere enn andre som feilparkerer i en sidegate.

Der er mange måter å influense seg til toppen på.

Der finnes langt mer avanserte metoder enn de som er nevnt i neste artikkel på å komme i fokus på enn de som er nevnt i den artikkelen. Det er skrevet bøker om det nevnt i denne videosamlingen. Der er mange måter for den teknologikyndige å snoke seg til toppen på søkemotorenes resultatsider om det er målet. Du kan jo prøve de som er nevnt i videosamlingen. Disse metodene er ikke ulovlige, så vidt jeg vet, men de ligger i gråsonen. Noen søkemotorer ville nok bannlyst metodene og stengt kontoene til dem som bruker deres reklameplattform om de hadde visst hva som foregår, men selv i 2019 er ikke søkemotorenes kunstig intelligens algoritmer intelligente nok til å oppdage de mest raffinerte og eksotiske metodene på snoking, manipulering og trafikktjuveri. Man kan si at metodene kan sammenlignes med eksotiske metoder i finans som stiavhengige opsjoner, opsjoner på futures, opsjoner på opsjopner og det er ikke for hvem som helst å forstå dem. (Hadde du tjent penger om du hadde en salgsopsjon med lang løpetid på Nasdaq futuren i sutten av februar 2000?)

Her er det ingen som går i sandaler.

Har du hørt om de to selgerne som ble sendt til ørkenen for å selge sandaler? Den ene ringte og ba om reisepenger hjem med følgende beskjed. Her er det ingen som går i sandaler og ingen muligheter. Den andre ringte hjem med beskjeden. Her er det ingen som går i sandaler og enorme muligheter. Send flere sandaler. Greier du å selge en frysedisk til en eskimo, er du dyktig. Så om du vil bli mer kjent på nettet uten drahjelp av vår statskanal (jfr neste artikkel) finnes der trehvite og grå løsninger som kan gjør deg rik før de store søkemotorene får intelligente nok algoritmer (jfr lenken med ankertekst Oppgave 35: Kan virkeligheten gjøres søkbar?).

Vær oppmerksom på at du risikerer å få ditt omdømme ødelagt og status som bannlyst (banned). Det beste rådet jeg kan gi deg er følgende sitat fra en av verdens beste investorer, Warren Buffett: Du kan tape penger for selskapet, men prøver du å ødelegge merkevaren vil jeg være nådeløs. Dersom det er noen norske selskaper som vil ha denne artikkelen redigert får vi møtes i retten. Jeg er ikke sikker på om det er rette stedet, da der er et fåtall norske jurister som er gode nok på It, og de som er det ikke gir gratis råd slik jeg gjør. Jeg kjenner noen som kanskje kan hjelpe deg med å trekke en eventuell sak.

Her er en av de eldre metodne for nettsvindel.


Der er uendelig mange metoder å svindle til seg penger og oppmerksomhet på (som ofte også betyr penger i kassen) på nettet. Siden det ikke er vanskelig å finne våre epostadresser, (jeg har minst 4) hvor min gmail konto er den mest useriøse får jeg daglig dusinvis av meldinger i spammappen på Gmail og Yahoo mail. Det er de jeg bruker til lavest prioritert korrespondanse og når jeg er usikker på et nettsted. Gmail er også en av de bedre epostklientene på å filtrere bort spam. Denne meldingen mottok jeg i dag 13 juli 2019:

Dear sir

It is my pleasure to communicate with you via this platform. Your positive regards towards this very message will be appreciated; please do not regard this email as one of the common unsolicited email or false business invitation in the world today. I am opportune to use this medium to exhibit my legal intentions towards investing outside Mexico.

I am fully convinced that you will really be of help as a new friend and business partner. I hope my message to you will be given proper attention despite the fact we have not seen or even meet each other before. Knowing fully well it takes a minute, an hour or even a day to know somebody and also establish an everlasting relationship with truth and honesty between you and I.

I am planning to go into real estate or other profitable investment in your country of origin/ country of Location to assist me establish, conduct and manage the investment project, since i will not be present in day-to-day running of the business, do to my active function here in Mexico. I will appreciate if you can converge a good relationship for trust to have everlasting business relationship without cheat, lie or sabotage the business project. I will prepare a good memorandum of Understanding to facilitate the success of this project in line with international law and of your country of origin.

To Draft the proposal Agreement Send your full name and contact address. Your positive response will be highly appreciated.

Thank for your understanding.

Kind Regards

Amatør tjuv?

som der havner dusinvis av i spam folderen hver dag, er det ikke sikkert havner der om du har en epost klient som ikke er like god på å filtrere bort spam. Her er en annen typisk epost som forteller om en gigantsik database av nettsteder (det er vanligere med databaser over eposter) og at tjenesten hvitlister (hm???) meldingen som øker sannsynligheten for at eposten åpnes.

Sending your commercial proposal through the feedback form which can be found on the sites in the contact partition. Contact form are filled in by our program and the captcha is solved. The superiority of this method is that messages sent through feedback forms are whitelisted. This method increases the odds that your message will be open.

Our database contains more than 25 million sites around the world to which we can send your message.

The cost of one million messages 49 USD

FREE TEST mailing of 50,000 messages to any country of your choice.

Jeg snakket med en advokat som sa at noe av det verste han visste var rosabloggere. Noen av dem kalles influensere nå sa jeg. Kalles de virkelig influensere spurte han? Ja og de får oppmerksomhet.

Min Yahoo epost klinet er nesten like god på å filtrere bort spam som Gmail, og det er den jeg bruker til den nest lavest prioriterte korrespondansen. (Jeg innrømmer at jeg er amatør på å sette opp epost klienter og bruker ingen andre enn default filtre. Akkurat dette avsnittet er skrevet for folk flest og ikke it nerder som du finner, blant annet på diskusjon.no - søk der om du vil ha kyndige iIt råd og ultraliberalistiske politikse råd). Hvorfor skrive dette som de fleste norske menn og kvinner er klar over i 2019? Grunner er hvordan Gmail filtrerer spam i sin epost klient. Er de like flinke med sine kunstige intelligens algoritmer og bayesianske filtre til å filtrere bort traffic hijacking, snooping, fishing etc?

Det vanlige røde varselskiltet dukker opp når jeg åpner den første ePosten ovenfor med følgende melding:

This message seems dangerous

Similar messages were used to steal people's personal information. Avoid clicking links, downloading attachments, or replying with personal information.

Selv om meldingen ikke har noe vedlegg og Gmail i tillegg har en knapp med meldingen "Looks safe" + ? stoler ikke jeg på avsender. Gjør du? Har jeg tid, skanner jeg meldinger som ligger i spammappen. Vanligvis sletter jeg alle uten å se på dem, med et klikk.

Semantiske lenker

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Forsker kjenn ditt publikum.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Publisert 4 juli. Oppdatert 12 juli 2019.

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Det er hevdet at om man siterer en artikkel så er det plagiat, siterer man 2 er det forskning. Gjør som noen influensere, spesialiser deg på lenke- og emneknagg spam. Innhold er ikke så viktig før manipuleringen blir avslørt. Jeg lenker til to web ressurser (de to første) og da er det vel forskning? Se gjerne videoen i den første artikkelen.

Lenkespam, (hashtag)spam, stjeling av trafikk og båndbredde, trafikksnoking, artikkelspinning og kunstig intelligens som produserer falske nyheter blir vanligere og vanligere på manipulatorenes og de kriminelles digitale super motroveg (internet på godt og vondt).

Se gjerne innslaget før det om influensere og forskere på dagsnytt 18. Det omhandler retusjerte / manipulerte bilder. Det er veldig interessant at det er Sv som mener reklame bør merkes om bildene er manipulerte. Jeg synes jeg hører FrP politikerne, hvorfor må alt reguleres? Jeg synes jeg hører høyre politikerne. Det må da være fritt valg hvordan man presenterer bilder. De unge liberalistene i Venstre sitter vel med sin hasjpipe og synger en enkel sang om frihet og har ingen mening. KrF har intet annet valg enn å henge på (og det valget er nok ikke fritt).

Manipulerte bilder i reklame er etter mitt syn like alvorlig som manipulert og falsk tekst. Hvorfor må bildene manipuleres i reklamen? For å lure den som ser den eller gi et annet forskjønnet bilde av virkeligheten? Hadde jeg kjøpt en vare som ikke holdt det den lovte på grunn av at bildet var manipulert, skulle mye til for at jeg ville handle hos det firmaet en annen gang. Etter mange års erfaring kjenner jeg lusa på gangen og norsk rett ville ikke hevet øyenbrynene om jeg kom til retten med en sak om manipulert reklame der jeg kjøpte katta i sekken. Marekdsføringsloven er kosmetikk og ikke noe man tar særlig alvorlig på nettet eller i Tv reklamen som vises på norsk Tv.

NrKs gratis reklame for mange influensere bryr ingen seg om. Tv2 er en tvkanal jeg ser mer og mer på. Til å være delvis privafinansiert er den kanalen ganske god og de opplyser om serier og innslag inneholder produktplasseringer. Gjengangerne på NrK har snart gått ut på dato og de henger definitivt ikke med i cyberrommet.

Der er imidlertid mye mer utspekulerte måter å få betalt og gratis reklame på på nettet og noen bruker kunstig intelligens. Noen som lanserer seg selv som ledende på kunstig intelligens har ihvertfall ikke kontroll på reklamen de sender ut på nettet. Svært ofte ser jeg at den havner på svindler nettsteder. Er ikke heleren like god som stjeleren?

Forsker, kjenn ditt publikum og lær av influensere. Den overskriften kommer fra en fagdirektør for forskning i det Kongelige Norske Utenriksdepartement.

NrKs udugelighet viser seg i at de ikke greier å intervjue en eneste økonomikommentator som forteller grunnen til at renten stiger i Norge og at unge som har fått noen hundrelapper i skattelette nå betaler tilbake med rente og rentes rente om de har milliongjeld. Ingen kommenterer på at noen kommentatorerer i USA er redd for at inflasjonsmålet avankres med den politikken som føres og de kosekvenser det får. Brytes stabile forventninger i verdens største økonomi, kan det få mer alvorlige reperkusjoner på norsk økonomi enn den renteoppgangen vi nå ser. Jeg tror IBMs prosjekt debatt robot (jfr neste artikkle) ville argumentert bedre enn noen av de økonomikomentatorene NrK benytter.

Det var igen spøk. Alt som skulle til var å fore IBMs kunstige intelligens algoritmer med noen diskusjoner om rente, inflasjon, skatt, vaulutakurs og inflasjonsmål mellom økonomer som kom med analyser og ikke beskrivelse av fakta etter at det har skjedd. Nyherer er i dagens digitale verden rapportert hsitorie. Mye mer om dette på robotskolen.no, spesielt artikkelen om "Dataøkonomien og kunstig intelligens".

Oppgave:
Hvorfor stiger rentenivået relativt kraftig i Norge? Hva hadde skjedd med den norske inflasjonen og det norske prisnivået om ikke våre omgivelser hadde hatt så lav inflasjon og rente? Hva betyr begrepet disinflasjon og hva betyr det at vi importerer disinflasjon fra våre handelspartnere?

Er det fare for at inflasjonsmålet kan avankres i Norge med den økonomiske politikken som føres? Hvor alvorlig er eventuelt det? Hvorfor kan ikke en norsk ekspansiv økonomisk politikk med skatteletter sammenligens med en lignende amerikansk? Hva legger du i uttrykket den søte kløe med skattelette og etterfølgende sur svie med en altfor høy rentebane? Kan en lavere fast enn flytende rente i tiden fremover være en indikator på at markedet har diskontert inn en ny regjering som fører en mer ansvarlig økonomisk politikk? Er markedet fremoverskudene eller bakoverskuende? Hva betyr det at prisoppdagelsen skjer i forward, future og derivatpriser? Under ellers like forhold, er den norske kronen svak eller sterk?

Hva betyr begrepene kjerneinflasjon og NAIRU?

Hvorfor bruker NrK, vår statskanal, kommentatorer fra økonomisk institutt på UIO i mindre og mindre omfang? Kjenner disse økonomene sitt publikum, eller er det NrK som foretrekker lettvektere med et altfor enkelt budskap, på linje med influensere? De konstaterer hva som skjer uten å komme med en dyp analyse på hva som faktisk skjer. Hva mener man i det Konglige Norske Finansdepartement og bryr de seg om det som skrives her?

Marianne Marthinsen, samfunnsøkonom fra UIO bruker noen ganger begrepet sugerør ned i oljefondet. Hva mener hun med det og hvordan tror du at hun ville forklart den særegne norske rentebanen?

Oppgave 2:

Jeg prøvde å legge lenke til denne i artikklen på NrK ytring med overskrift Derfor blør Fremskrittspartiet der Per Sandberg lanserer et knallhardt comback i politikken. Da kollapset alt det jeg hadde skrevet. Tror du at noen moderatorer i NrK overvåker hva som blir skrevet inn i editoren? Ble en lenke til denne artikkelen for hard kost for NrK eller bør NrK investere i bedre programvare? Lenken ble forsøkt lagt inn i en kommentar på det Sandberg skriver om samfunnsøkonomi, liberalisme, bompenger, hvordan FrP ble startet (der jeg viste til Anders Langes tale på Youngstorget som du finner på YouTube) etc.

Siden Per Sandberg uttaler seg ganske sterkt om samfunnsøkonomi, kan vi jo om han leser denne artikkelen, be ham forklare om det er fare for at det norske inflasjonsmålet avankres og hvorfor Norge har en rentebane ut av takt med våre nærmeste handelspartnere.

Semantiske lenker

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

IBMs prosjekt debatt robot. Kunstig intelligens som debatt deltager.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Publisert 16 februar 2019.

Mye mer om kunstig intelligens på robotskolen.no.