Hastverk eller lastverk?

Kjell Gunnar Bleivik.

Publisert 22 mars 2018.

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Solidaritet, grønt batteri, byråkrati, demokrati, nasjonalisme, grunnlovsbrudd, grunnlovsrelativisme, overnasjonalitet og miljøvern.

God og grundig debatt (4.12 ute i sendingen) om noe som allerede er vedtatt? Det dreier seg om Acer, Norconnect og ESA.

Personlig, som nordmann, selger jeg gjerne kraft til Europa og andre. Pøs på, men personlig vil jeg som selger ha kontroll over tibudsfunksjonen på samme måte som kjøper har kontroll over etterspørselsfunksjonen. Dersom kjøper også får kontroll over tilbud og salg blir det vel en form for korporatisme som ikke alle liker.

Er det KrF som står mest rakrygget og har sterkest ryggrad i denne hastesaken?

Partiet mener at det er påkrevet med en lovmessig avklaring på hvordan tilslutning til ulike organer skal behandles. De konstitusjonelle spørsmålene bekymrer partiet. KrF er bekymret for at det skal utvikle seg en sedvane i slike saker og vil at Høyesterett skal vurdere dette. Grunnlovens paragraf 83 sier at Stortinget kan hente inn utgreiing frå Høgsterett om juridiske emne. Den er ikke flittig brukt og har ikke vært brukt siden 1945, men mener at det er aktuelt å bruke den paragrafen i denne saken.

Det ser ikke ut til at KrFs forslag om å bruke denne paragrafen får støtte i dag. Subsidiært vil derfor KrF stemme for dem som vil prøve saken mot Grunnlovens paragraf 115.

Partiet Rødt vil ha en folkeavstemning. Noen jeg snakker med mener at det er den riktige fremgangsmåten.

Semantiske lenker

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Regjeringens skjebne avgjøres senest tirsdag 20 mars.

Kjell Gunnar Bleivik.

Publisert 18 mar 2018. Siste oppdatert 19 mars 2018 16.42

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Mistillit mot justis-, beredskaps- og innvandringsminister?

Det avgjøres av Stortinet på tisdag om det skal stilles mistillit til Sylvi Listhaug, sjef for Justis- og beredskapsdepartementet i Erna Solbergs regjering. Når skal folkevalgte ministre og statsråder forstå at det er forskjell på å være utenfor og i regjering? I en norsk regjering representerer man Norge og skal være alle nordmenns minister. Hvem husker ikke finansminister i den første rødgrønne regjeringen, Kristin Halvorsens famøse utsagn? Hun begynte med å oppfordre til å boikotte israelske varer. Det kan en opposisjonpolitiker gjøre, men ikke en som sitter ved Kongens bord.

Det Sylvi Listhaug legger ut på sin Facebook side blir også identifisert med henne som Norges justisminister. Listhaug er selv ansvarlig for det hun publiserer på sosiale medier og Erna Solberg burde vite av erfaring at det ville bli problemer med å plassere Listhaug i den posisjonen hun nå har:

Statsminister Erna Solberg og Frp-leder Siv Jensen har svart med å gi Listhaug mer makt. Da regjeringen ble utvidet med Venstre i januar, gjorde de Listhaug mektigere enn noen gang.

Nå skrives det på NrK tekst Tv at statsministeren setter hardt mot hardt og vil stille kabinettspørsmå om Listhaug får stortingsflertallet mot seg på tirsdag. Nå prøver man å legge skylden på KrF om de bidrar til at Listhaug må gå av og regjeringen felles. Ansvaret plasserer jeg der det bør ligge, først og fremst hos ministeren som tydeligvis ikke har forstått sin rolle som justisminister for alle nordmenn. Hun retter sin retorikk mot Arbeiderpartiet. Jeg skal ikke utdype hva jeg tenker om det og om Listhaugs blomsterstunt. Jeg skal ikke si hva jeg tenkte og hvilke assosiasjoner det gav da jeg første gang så henne omkranset av blomster, ikke minst fra høyreekstremister.

FrP kan redde regjeringen.

Der er en annen tikkende bombe for regjeringen, nemlig saken om SSB mot finansminister Siv Jensen. Har Siv Jensen manipulert innhold og blandet seg inn i SSBs uavhengige stilling og forskning, er det svært alvorlig. Det kommer snart en skriftelig innstilling om den saken etter to høringer i Stortinget. Etter forfatteren av denne artikkelens mening er den saken så alvorlig at den i seg selv kvalifiserer til mistillit mot finansministeren. NrKs politiske kommentator, Magnus Takvams oppfatning er at saken mot finansministeren ikke er så alvorlig at den kvalifiserer for mistillit mot finansministeren. Det er selvsagt fordi en mistillit mot finansministeren helt sikkert vil føre til at Solberg stiller kabinettspørsmål. Regjeringen kan ikke leve med at deres viktigste samarbeidspartner FrP mister jobben finansministeren. Hun er også FrPs viktigste politiker i denne regjeringen og partiets leder.

Om saken mot finansministeren er alvorlig, er saken mot justisministeren enda mer alvorlig. Kun en skadeskutt justisminister, statsminister som ikke har kontroll på sin uregjerlige minister og regjering kan komme ut av dette. Regjeringen er svekket etter at Stortingspresideneten nylig måtte gå. Hvor mye mer kan regjeringen tåle? FrP kan selv løse første del av denne floken. Partiet kan selv velge å trekke ministeren med en mer eller mindre velbegrunnet årsak. Det er vel lite sannsynlig om partiet gjør det. Utsagn fra partiets leder, Siv Jensen, Christian Tybring-Gjedde og partiets parlamentariske leder, Hans Andreas Limi, tyder ikke på det. Når skal det settes stopper for at FrP politikere greier å komme med kontroversielle utsagn som gjør dem selv til offer? Når skal det settes stopp for deres populisme i form av hatretorikk som gjør at ministeren overdynges med blomster fra høyreekstreme? I markedet er det ikke rom for håp eller ønsker, men bare beinharde fakta og analyse med utgangspunkt i disse fakta. Justisministeren har bakgrunn som kommunikasjonsrådgiver, men har nå blitt et kommunikasjonsproblem. Som kommunikasjonsminister burde hun vite hva hun driver med og effekten av de blidene og teksten hun legger ut. Det aller enkleste er om Sylvi Listhaug forstår alvoret hun har brakt regjeringen opp i og selv trekker seg. Det vil løse floken på tirsdag før innstillingen mot finansministeren foreligger i nær fremtid. SV mener at finansminister Siv Jensen har feilinformert Stortinget i SSB-saken. Nå vurderer partiet å stille mistillitsforslag mot ministeren. Det blir i så fall neste floke for denne regjeringen.

Tar Lishaug til vettet og trekker seg?

Basert på det Lishaug har sagt og gjort tidligere og ikke minst det som har skjedd i den saken hun nå alene har ansvaret for å bringe regjeringen i regjeringen i, er det lites som tyder på at hun selv vil trekke seg før tirsdsag, der KrF avgjør ministeren og regjeringesn skjeben om Solberg virkelig stiller kabinettspørsmål på denne saken. Saken kan altså avgjøres før tirsdag om FrP finner en annen minister, om Listhaug selv trekker seg eller om Solberg omplasserer henne i en annen stilling. I følge NrK tekst Tv på søndag vil ikke statsministeren gjøre det. Det er hun som er sjef og utnvener ministre for regjeringen og ikke Stortinget. Da burde hun i det minste hatt så sterk kontroll på sin minister at ministeren ikke redigerer det budskapet hun og Solberg ble enige om levere som første innlegg fra Storingets talerstol. Justisminister og statsminister har seg selv å takke for den situasjonen regjeringe nå er kommet i. Man skal ha bedre bakgrunn enn som kommunikasjonmedarbeider for å få skylden for det som måtte komme på tirdag over på andre enn justisminister og regjeringens sjef, Erna Solberg. Nå må man ta ansvar og slutte å spille offer. Senest på tirdag får vi svar på om Sylvi Listhaug har brukt opp tabbekvoten.

Statsminister Erna Solbergs siste kommentarer.

Sylvi har gitt en uforbeholden unnskyldning, så nå burde man komme videre sier statsministeren til Tv2 nyhetskanalen. Uforbeholden unnskyldning, er det sannheten? Begynte ikke Sylvi Listhaug sitt første innlegg med å gjengi en redigert versjon av det innlegget hun og statsministeren ble enige om. Justisministeren måtte gå spissrotgang opp til Stortingets talerstol 4 ganger for omsider å fremføre den versjonen hun og statsministeren ble enige om. Hva med Sylvi Lishaugs blomsterstunt, der hun sitter og smiler i vårens første blomsterbed? Vitner det om en angrende minister? Erna du greier ikke å legge skylden for denne krisen på KrF. Dette har du selv det øverste ansvaret for. Du har ansvar for mannskapet på den blå-blå skuta. Skuta er på full fart mot rev i urørt vann. Hareide brukte sterke ord i dagens innledningsinnlegg til Landsmøtet. Så får vi se om der blir sammenheng mellom ord og handling.

Semantiske lenker

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Skjulte kontrakter i helsevesenet og monopolkapitalismen.

Kjell Gunnar Bleivik.

Først publisert 16 februar 2018. Sist oppdatert 20 februar 2018

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Hvorfor må ikke legemiddelfirmaene legge frem sine regnestykker?

Det spørsmålet stiller Fredrik Solvang i dagsnytt 18 sendingen på NrK2 den 15 februar 2018 samme dag som stortingsdirektøren går av på grunn av det famøse byggeprosjektet på Stortinget.

Det er en meget interessant debatt om hemmelighold og skjulte kontrakter. Frikonkurransemodellen bygger på full informasjon og fullkommen konkurranse mellom mange produsenter. Monopolistisk konkurranse danner et annet yttertilfelle. Et firma som driver under fullkommen konkurranse kan ikke drive med prisdiskriminering. Da vil firmaet gå konkurs. Noen hevder at hemmelige kontrakter er en fordel for det norske helsevesenet. Dette dreier seg om menneskeliv. USAs president hevder Pharma companies are ‘getting away with murder’. Muligens er han uenig med den norske helseministeren og andre som mener at hemmeligholdet er en fordel for pasienten (konsumenten av legemiddelet).

I de semantiske lenkene nedenfor presenteres videoer for ulike temaer som er egnet til å kaste lys over dette komplekse problemet med patenter, prisdiskriminering, hemmelighold og lobbyvirksomhet. Dersom produsenten er en monopolist og har patent på et legemiddel, mens forbruker er en pasientgruppe som ikke har en alternativ medisin, er etterspørselen uelastisk (bratt). En monopolist har ingen tilbudskurve. Prisen finner man der monopolistens grensekostnadskurve skjærer grenseinntakskurven. Fra det skjæringspunktet trekkes en linje opp til etterspørselskurven hvor monopolprisen bestemmes. Denne vil alltid ligge høyere enn frikonkurranseprisen.

For ytterligere informasjon søk (se ikke bare etter ordinære treff, men også etter vintenskapelige artikler):

secret contracts in pharmaceutical pricing

the economics of pharmaceutical pricing

the ethics of pharmaceutical pricing

Sentralbanksjefens årstale om statsfinanser og oljepengebruken.

Dette diskuteres samme dag som sentralbanksjefen holder sin årstale, der oljepengebruk og størrelsen på oljefondet er viktige temaer. Blant annet påviser han som alle økonomer vet hvor sårbart oljefondet er for svingninger i de globele aksjemarkeder. Oljefondet vil lett kunne synke med mer enn en billion kroner under de siste ukers volatile aksjemarkeder. Det er ut fra dagens størrelse på fondet litt over 10 prosent av fondets størrelse. Jeg minnes en bok jeg leste av en av tidenes største fondsforvaltere, Peter Lynch, "Beating the Street" der han hevder at den som ikke tåler negative svingninger på 50 % i aksjemarkedet ikke har noe der å gjøre.

Semantiske lenker til artikkelen og litteraturhenvisninger.

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /