Faktisk propaganda for Gudbrandsdalsosten - Lukt verre enn Surstrømming!

Sylvi Listhaug til Underhuset på Tv2 | Innvandring er årsaken til at forskjellene øker i Norge.

Kjell Gunnar Bleivik.

Først publisert 18 august 2017. Sist oppdatert 23 august 2017

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Vi har hvit geitost, lysebrun fløtemysost og mørkebrun Gudbrandsdalsost. Nå reklamerer Per Sandberg og Sylvi Listhaug for Gudbrandsdalsosten i beste sendetid på Tv2. Jeg vet ikke om det er fleip eller fakta at Gamalosten kan pulveriseres, siden den består av levende organismer som kan krype i hver sin retning. Når Sylvi Listhaug og Per Sandberg danser tango på Titanic med historikeren Jon Hustad som orkesterdirigent, er det vel ikke lenge før fiskeriministeren ligger å spreller i vannent sammen med fisken han skal forvalte. Noen plikt til å levere fisk til landet vårt har jeg ikke sett at ministeren har fått til, men heit i toppen og samstemt er han når han danser tango med Sylvi. Per og Sylvi, ta dere noen skiver med Gamalost før dere fortsetter reklamen for Gudbrandsdalsosten. Gamalosten lukter ikke godt. Den lukter allikevl ikke like fælt som surstrømmingen. På Harrytur i Sverige, visste jeg ikke hva surstrømming var, men jeg syntes navnet og innpakningen var spennende, så jeg kjøpte en boks med meg til Norge og åpnet den inne for å tilberede innholdet.

Jeg måtte åpne dører og vinduer for å få bort den verste lukten. Det tok 14 dager før lukten var borte. Jeg så ikke at det var en advarsel på innpakningen om at boksen ikke måtte åpnes inne. Jeg har et forslag til Tv2, neste gang dere intervjuer personer som reklamerer for Gudbrandsdalsosten, ta med dere den historieløse historikeren Jon Hustad langt inn i mørkeste granskauen og la dem rope til fjellet og lytt til ekkoet. Analyser i det minste ekkoet i historisk kontekst.

Nobel pris vinner i økonomi, Joseph E. Stiglitz har skrevet en bok, "The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future" om ulikhet og hvordan splittelse fører til et farligere samfunn. I sedvanlig stil nører sentrale FrP tilhengere opp om denne splittelsen og applerer til sine kjernevelgere på ytterste høyre fløy ved å sette grupper opp mot hverandre. Hvilke nettsteder er det som skriver om "Listhaug effekten" som noe positivt? Nettsteder som NrK (som har en egen overfladisk analyse basert på SSBs Gini koeffisienter) nå tar inn i varmen i dagsnytt 18 og andre programmer? Det er på tide at andre ansvarlige politikere tar et kraftig oppgjør med denne populismen og lettvinte omgangen med fakta. Tv2s holmgang ble det slutt på. Nå har kanalen fåtte et enda mer overfladiske program, politisk utspørring i det såkalte Underhuset.

Det er rart at programlederen og "sepsialist" kommentatoren Jon Hustad lar Listhaug slippe så lett unna med den påstanden som er formulert i overskriften. De fire som driver nettstedet faktisk.no er NrK, Dagbladet, Tv2 og Vg. Mener Tv2 at FrP uimotsagt skal få drive reklame for brunosten i valgkampen og overlate til faktisk.no å sjekke dette? FrP og Listhaug ser kun på innvandring som en kostnad og ikke en ressurs. Økonomen Thomas Piketty, en fremtidig kandidat til Nobels økonomi, har foretatt en grundig empirisk analyse av årsakene til at ulikhetene i vestlige land øker. Hans teorier og empiri kan også brukes på norske forhold. Det er ikke invandring som er årsakene til at forskjellene øker i Norge, men at politikken drives mot Høyre. Det ser ut til å være en irreversibel endring som intet norsk parti i dag er i stand til å snu. Arbeidsmiljøloven svekkes og noen vil fjerne Økokrim. Splittelsen øker med bevisst blå-blå politikk og det fører til et farligere samfunn sier altså den kjente økonomen Joseph Stiglitz.

Er det ikke rart hva FrP kan bruke innvandringskortet til? Et spørsmål til Norges finansminister. Er det innvandring som er årsak til at pesjonistene har fått tre år på rad med reallønnsnedgang og de rikeste økt kjøpekraft under blå-blått styre? Kan ikke finansministeren bruke akademikerne i finansdepartementet til å sjekke om innvandring endog reduserer ulikhetene, ettersom en større del av befolkningen kommer nærmere gjennomsnittet, medianen og typetallet i inntektsfordelingen? Kraftig skattelette til de få aller rikeste i samfunne har vel motsatt effekt finansminister? Når man benytter Gini koeffisienter og statistiske fordelinger som den lognormale til å beskrive inntektsfordelingen, må man også gjøre korreksjoner. Selv om slike deskriptive mål ikke går til årsaken til ulikheter og sier hva man mener med ulikheter og forskjeller bør inntektsdata justeres om det er de som skal måle forskjeller. Man bør justere for nyankomne innvandrere og flyktninger som ikke er blitt integrerte og som ikke har fått seg utdannelse og arbeide? Er det slik at innvandrere og flyktninger gjør det dårligere på skole og i arbeidsliv når de er integrerte? Forskjellene øker, ja de øker når vestlige samfunn blir multikulturelle og pluralistiske. De øker når de nyankomne spiser hvitløk mens vi spiser fiskeboller i hvit saus. Men forskjellene minker fort når nordmenn begynner å elske hvitløk. Hva menes det med at forskjellene øker? Flyktninger tar ikke med seg store formuer. Deres barn arver ikke automatisk millioner for ikke å si milliarder. Det er ikke like lett for Ali å få jobb som Per og Pål. Hva menes det med at ulikhetene øker? En ting er bra, at ferre og ferre ser ut til å være enige i den politikk FrP står for. FrP har ihvertfall bidratt til at uenigheten om norske verdier og politikk har økt. Slik sett har forskjellene og ulikhetene økt i Norge. Den politiske ekstremismen har også økt. Dette kan også beskrives ved Gini koeffisienter. Hva som er årsakene til den økte splittelsen i folket analyseres ikke like lett ved Gini koeffisienter. Man skal skyte på budskapet og ikke budbringeren. Men hva om budskapet er manipulert og utvalget det baserer seg på er skjevt? Hvordan brukes budskapet? Bør budskapet settes inn i en større sammenheng?

Tv2, kan dere ikke heller flytte Underhuset til en av barnehagene som det skrives om i neste artikkel? Barn vil kanskje tro på den reklamen FrP serverer.

«Jon Hustad prøver verken å være nøytral, hyggelig eller folkelig. Det gjør Harde fakta nyskapende i Norge» Aftenposten ga programmet terningkast en.

Jon Hustad er den som kommenterer de ulike påstandene. For en gangs skyld er vi enig med Aftenposten.

Semantiske lenker.

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Sosial dumping og velferdsprofitørene.

Kjell Gunnar Bleivik.

Først publisert 16 august 2017. Sist oppdatert 17 august 2017

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Fond lokalisert i skatteparadis skal ut av norsk velferd.

Dette handler om velferdsstatens fremtid og jeg mener at flere enn Rødt burde se at folks skattevilje svekkes når de ser at skatten de betaler inn til fellesskapet ikke gårt til best mulig barnehager, eldreomsorg og barnevern, men går til å berike noen ytterst få mennesker. Det er en misbruk av skattepenger.

Vi er veldig for de private ideelle aktørene som har operert her i over 100 år og familiebarnehagene. Disse kjøpes nå opp og skvises av fire store komersielle konserner som dominerer barnehagemarkedet i Norge.

Det vi ikke skal ha er oppkjøpsfond lokalisert i skatteparadis som eier barnhager av en grunn, nemlig å melke dem for våre skattepenger. Det skal vi ha slutt på. Derfor må vi stanse profitten i velferden.

Det sier Rødts Bjørnar Moxnes som i går var første politiker til å utspørres i NrKs programserie:

"Din stemme" er valgmagasinet som får deg til å forstå sakene og de politiske standpunktene. Vi tar pulsen på valgkampen, med reportasjer, direkteinnslag og aktuelle gjester i studio. Ole Torp møter alle partilederne, og i kveld er det utspørring av Rødt. Han inntar NRKs valgstudio utenfor Stortinget sammen med Ingerid Stenvold

I går (21.15 ute i sendingen) startet Ole Torp med utspørring av Rødts Bjørnar Moxnes. Viktige temaer som ble berørt var sosial dumping og velferdsprofitørene som noen mener har skaffet seg sugerør inn i oljefondet, det vil si de norske statsfinansene på samme måte som de rikeste i landet som har fått milliarder i årlig skattelette som følge av at skattesatser er redusert og skatter fjernet. Vi ser et mønster, den norske velferdsmodellen er under angrep fra en rekke kanter, og det florerer av ulike høyrevridde nettsteder og nye partier. De popper opp som sopper om høsten og de får stadig mer oppmerksomhet i media.

Sosial dumping.

Velferdsprofitørene.

Semantiske lenker.

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Faktisk helt sant:

Det er en rekke tiltak som kan bidra til å skape flere arbeidsplasser mer effektivt enn kutt i formuesskatten.

Kjell Gunnar Bleivik.

Først publisert 10 august 2017. Sist oppdatert 15 august 2017

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Nå heter det også arbeidende formuesskatt.

Vi har vent oss til begrepet arbeidende kapital, som for eksempel bondens traktor og fiskerens tråler, det som betegnes realkapital i en produktfunksjon. Det samme kan sies om tannlegens og frisørens stol, importørens og eksportørens lagerbygninger. Ord og begrepsbruk er viktig. Nå heter det altså arbeidende formueskapital og man velger å intervjue velvalgte bedrifter på vestlandet som sier de vil ansette flere arbeidere om formuesskatten reduseres eller fjernes slik Høyres mål er. Siden dette settes på spissen, og Stol fra Karmøya ikke kan forstå hvordan en økning i formuesskatten kan skape flere arbeidsplasser, men stoler på egen bedriftsøkonomisk innsikt, kan vi gjøre det samme. Skatt og offentlige utgifter dreier seg alltid om prioriteringer. I Norge har vi i det dette skrives verdens raskeste hekkeløper, men er sinker på infrastruktur. Her snakkes det om en fremtidig jernbane med en topp hastighet på 300 km i timen, mens man allerede har tog som går over 600 km i timen i Japan. Ikke rart at Europa sakker akterut.

Vi går baklengs inn i fremtiden eller er det et kappløp mellom tyskere og japanere?

La oss si at regjeringen gir 2 milliarder kroner i redusert formuesskatt i et budsjettår eller starter byggingen av en bro over ytre Oslofjord. Hvor varige er de arbeidsplassene som skapes i importbedriften (som kan konkurrere med norsk produksjon), i eksportbedriften som følge av en reduksjon i formuesskatten? Hvor mange arbeidsplasser skapes direkte som følge av at en bro bygges over Oslofjorden, og hvor mange skapes indirekte av eksportbedrifter som følge av bedre infrastruktur. Hvordan skaper man mest effektivt nye og varige arbeidsplasser? Hva skjer om de som får en redusert formuesskatt på 1 milliard har en marginal innenlandsk og utenlandsk forbrukstilbøylighet begge på 0.25 og en investeringstilbøyelighet på 0.25, mens resten går til privat sparing. Skal der følge krav med formuesskatteletten om at 100 prosent brukes til investering i nytt produksjonsutstyr og arbeidsplasser? Er det sikkert at dette nye kapitalutstyret ikke investeres i roboter som fortrenger menneskelig arbeidskraft? Forfatteren er ikke mot roboter, særlig om det innføres et robotregnskap og de beskattes minst like hardt som menneskene de konkurrerer med. Offentlig forbruk og investering, med en samlebetegnelse, kalt offentlige utgifter har en forbrukstilbøyelighet på 1. Det er vanskelig for private som får sin skatt redusert å konkurrere med det. For å si det enkelt bruker de ikke hele kronen på investeringer i arbeidsplasser som den som følger av effektiv offentlig bruk av samme krone.

Fra en annen artikkel om handlingsregel, skatt og inflasjon vet vi hvordan dette kan presiseres i et eksplisitt modell. Svaret er gitt. Så lenge arbeidere arbeider på broen og det bevilges offentlige midler til det, skapes det direkte flere arbeidsplasser. Når broen er bygget, vil den indirekte fortsette å bidrat til at arbeidsplasser skapes i de regioner som nyter godt av mer effektiv infrastruktur. Deres konkurransekraft øker ikke bare ved at de får noen millioner eller milliarder i formues skatte lette, men at de får en kortere vei med transport av produkter til og fra kontinentet. Dersom det også legges en moderne effektiv havn ved broen, kan effektiviteten av bedre infrastruktur og logistikk, bidra til mer robuste og bærekraftige bedrifter enn en krone brukt til formuesskatte lette. Et offentlig broprosjekt med tilhørende bro er robust og forutsigbart. Det samme kan ikke alltid sies om private bedrifter og deres investeringer. Mange norske bedrifter har greid seg fint med et strengere skatteregime enn dagens. Det har vært vellykket av Venstre å fokusere på arbeidende kapital og Høyre på selskapsskatt. Det som er skrevet ovenfor kan også brukes til å vise at offentlige investeringer i en bro med tilhørende havn er både mer samfunns og endog bedriftsøkonomisk lønnsomt enn kutt i ulike skattesatser, særlig formuesskattesatsene. Kampen om skatt på arbeidende kapital og selskapsskatten er så godt som vunnet. Det er vel ingen partier til venstre for Arbeiderpartiet som vil øke dem. Nå dreier det seg om formuesskatten og nå heter det formuesskatten på arbeidende kapital. Hadde det skjedd om vi ikke hadde de statsfinansene vi i dag har som følge av fornuftige tiltak av tidligere finansministre som Per Kleppe og sentralbanksjefer som Hermod Skåland? Grunnleggeren av Fremskrittspartiet hadde et helt annet syn på dette:

Skulle vi heller kalle de skattelettene denne regjeringen har innført permanet sugerør inn i statskassen så lenge satsene på formuesskatt ikke heves til minst det de var før denne blå-blå regjeringen tiltrådte? På samme måte som vi har satt en reduksjon i formuesskatten opp mot offentlige investeringer kunne vi satt den opp mot andre offentlige utgifter som økte bevilginger til et bedre offentlige helsevesen, bedre skoler m.v. Vi kunne også satt disse skattelettene opp mot en skattelette til de med de laveste inntektene. la oss si med en forbruksstilbøylighet på 0.8. Det kan vises hva som effektivt skaper flest arbeidsplasser ved simuleringer på samfunnsøkonomiske modeller. Man kan også sette velferdsstat opp mot et samfunn med økte forskjeller, mer markedsliberalisme og de sosiale spenninger det medfører. Noen bryr seg ikke om hvor effektiv infrastrukturen i landet er så lenge de kan håve inn privat profitt. Det gjelder i alle land:

Når de tjener penger er profitten privat, men når de taper, skriker de om at den må sosialiseres. Fine ord om skatt på arbeidende formuesskatt er nå på den politiske agenda like før innspurten i valgkampen. Dette blir neppe sjekket av de som faktisk.no arbeider med å sjekke dette. Da hadde det sikkert fått mindre oppmerksomhet i vår statskanal, en av de fire radikale alibiene i faktisk.no. Man kan sette offentlige investeringer opp mot private skatteletter og vise at private skatteletter sjelden skaper flere arbeidsplasser enn den som er brukt på offentlige investeringer. Om den offentlige kronen brukes effektivt, er det ikke tvil om at det skapes arbeidsplasser. Det er det når man gir en krone i skattelette siden ikke hele kronen investeres i utstyr som skaper flere arbeidsplasser. Noen ganger, skjer endog det motsatte om kronen investeres i nye roboter. Hva som er effektiv bruk av en krone er også selvsagt et diskusjonstema. Det hører inn under økonomisk velferdsteori som vi regner med de som skriver på nettstedet faktisk.no har greie på. Et effektivt og rettferdig skattesystem kan være svært komplisert. Hvilken jernbane minner mest om den norske, den moderne kinesiske eller den indiske?

Fortsetter svekkelsen av våre statsfinanser er det ikke lenge før den indiske vist i videoen lenger oppe også blir mer effektiv enn vår.

Vi har i denne korte artikkelen satt investeringer i offentlig infrastruktur på 2 milliarder årlig opp mot en (formues)skattelette på samme beløp. La oss ikke urimelig anta at multiplikatorvirkningen av de offentlige investeringene er 5, mens den for skatteletten er 3. Det vil med andre ord si at de økte offentlie investeringene skaper en vekst i økonomien på 10 milliarder med tilhørende arbeidsplasser siden N=f(BNP, ... ) som sier at sysselsettingen er en positiv funksjon av samfunnets produksjon. Skatteletten skaper en vekst på 6 milliarder litt over halvparten av det de offentlige infrastruktur investeringene skaper og altså 4 milliarder mindre med våre forutsetninger. Dette kan også utformes på vekstform og sier at når (reelt) BNP vokser så vokser også sysselsettingen.

Bevis gjene at veksten i sysselsetting blir større med skattekutt enn med offentlige investeringer i infrastuktur. Jeg tror du skal slite uansett om du bruker en statisk eller dynamisk modell med (blant annet importlekkasje) og uten utenriksøkonomi. Så oppgaven for deg som ikke tror på min analyse blir å motbevise påstanden formulert i artikkelens overskrift. Vis meg gjerne hvordan du eventuelt greier å motbevise det jeg har skrevet i denne korte artikkelen. Det er best om du bruker en formell modell fremfor et mentalt tankeskjema, der jeg ikke alltid er sikker på fortegnene og størrelsene på ulike koeffisienter og parametre. Mentalt er det ikke lett å holde mange baller i luften samtidig, spesielt ikke når noen baller kolliderer med andre og de faller pladask til jorden.

Semantiske lenker.

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Bvisa om Faktisk og andre faktasjekkere.

Kjell Gunnar Bleivik.

Først publisert 4 august 2017. Sist oppdatert 14 august 2017

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Bokholderi og adferdsrelasjoner.

Noe av det første en ny økonomistudent lærer er at det er forskjell på bokførings (bokholderimessige) sammenhenger (identiteter) og relasjoner som utrykker ulike aktørers ønsker, for eksempel ønsket sparing (inntekt - konsum) og investering. I en lukket økonomi er sparing (S) alltid lik investering (I). Vi uttrykker det ved identiteten S==I. Adferdsrelasjoner er helt essensielt i økonomiske modeller. Det er de som uttrykker de ulike aktørers ønsker. For eksempel kan en enkel makro konsumfunksjon uttrykkes ved følgende adferdsrelasjon. Privat konsum er en funksjon av realdisponibel inntekt og rente. Uttrykt som adferdsrelasjon skriver økonomene generelt Cp=f((R-T)/P,r). For noen blir det gresk straks man uttykker dette matematisk, mens det for andre blir presist og oppklarende. Noen har hevdet at det er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse at man behersker matematikk på et visst nivå (for eksempel bachelor) for å få utbytte av (eller endog studere) samfunnsøkonomi. Skal man beherske økonomisk spillteori, bør man kunne lineær algebra. Man kommer vanskelig utenom den grenen innen matematikk om man vil forstå ulike øknomisk teoretiske spill samt økonometri. Lineær algebra er også viktig for effektivt og kompakt og beskrive og teste samfunnsøkonomien ved hjelp av simultane ligningssystemer. Hvor viktig er matematikk for samfunnsøkonomer og kan man bli en god økonom uten å ha et visst minimumsnivå i mattematikk? Vi lar det spørsmålet stå åpent. Personlig vil jeg høre argumentene først og få den mentale modellen til den du diskuterer med ned på papiret før jeg trekker en konklusjon.

Til orientering for teoretiske matematikere har ikke-lineære partielle differensialligninger vært brukt i økonomisk investeringsteori. Det er kanskje ikke så rart om man kjenner det økonomiske begrepet kapitalslit og det matematiske irreversibilitet innen ikke-lineære partielle differensialligninger. Søk på uttrykk som "Optimal Investment with Costly Reversibility" eller begynn søket på google med Andrew B. Abel og se hva google foreslår eller fortsett med Andrew B. Abel Tobin's q eller Andrew B. Abel optimal investment.

Når en bygning sprenges i luften enten bevisst, som følge av en ulykke, et attentat eller krig, er det kapitalslit dvs. negativ investering som kan modelleres med ikke-lineære partielle differensialligninger (med irreversibel løsning). Andre har sagt at man trenger ikke være rakettforsker for å forstå samfunnsøkonomi. Atter andre har gitt eksempler der rakettforskere som har prøvd seg på samfunnsøkonomi, har krasjet ut av bane. Det gjelder nok også svært mange som jobber i media bransjen. Diskuterer man smafunnsøkonomi i sosiale medier, ulike fora og nettsamfunn, ender det ofte med personangrep. Kjenner man lusa på gangen bør man slutte før det går så langt eller la vær å delta i debatten. Blant noen økonmer er en diskusjon mellom den første Nobel pris vinneren i samfunnsøkonomi, Ragnar Frish og Petter Jakob Bjerve, sosialøkonomi, finansminister og direktør i Statistisk Sentralbyrå kjent. Muligens finner du den diskusjonen (omtalt) om du leter på nettet. Diskusjonen endte med et matematisk maksimeringsproblem. Bjerve sin påstand kunne kokes ned til at det var mulig at et restriktert maksimum kunne være høyere enn et fritt. Globalt er Mount Everest den høyeste fjelltoppen på jorda målt fra havoverflaten, men vissnok ikke målt fra jordens sentrum. Avgrenser du søket til Norge, er Galdhøpiggen høyest om man ikke tar med isbreer på toppen. Avgrenser man søket til Europa, finner man ikke den høyeste toppen på jorda. Så vidt forfatteren av denne artikkelen har fått fortalt, svarte ikke Frish da finansministeren implisitt hadde påstått at det var mulig å oppnå et høyere restriktert enn fritt maskimum. Så selv når man har med finansministre, direktører i SSB eller professorer å gjøre skal man ikke stole blindt på det som sies. Spør en fagperson som er kompetent på området hva vedkommende mener. Tankemodeller bryter ofte sammen når de settes på papiret og de fortegnene man opererer med i hodet kan vise seg å være riv ruskende gale. Minus kan lett bli til pluss, jeg tenker ikke da på at --=+, men at man skal være uhyre varsom med å stole på verbale, endog skriftlige utsagn og påstander selv om de publisieres i offentlige dokumenter. Spuriøs eller falsk korrelasjon, er ikke et begrep vi skal gå nærmere inn på her, men ofte publiseres "vitenskapelige" artikler på grunn av spuriøs korrelasjon, multikolinearitet (et begrep som er mye brukt i økonometri) og tendensiøs utvelgelse av det materialet som presenteres. Ulike forskningsmiljøer i for eksempel SSB og Norges Bank kan også noen ganger komme frem til ganske ulike resultater. Så journalister og andre medie folk må være varsomme med å fremsette noe som fakta uansett hvem som presenterer det. Noen misbruker også forskning til egen fordel. Rene bestillingsverk er ikke så vanlige i Norge, men vær obs i disse "fake news" tider.

Dersom man blander sammen identiteter og adferdsrelasjoner har man liten forutsetning for å forstå samfunnsøkonomi. Som bokholderimessig sammenheng nytter det ikke å diskutere om sparing er lik investering. A posteriori gjelder det per definisjon i en lukket økonomi. I en åpen økonomi (med utenriksøkonomi) er sparing eller mer presist kapitalakkumulasjon lik innenlandsk nettorealinvestering + netto finansinvestering. A priori, kan en representativ investor ønske å investere mer enn vedkommende faktisk gjorde. Det uttrykkes ved en adferdsrelasjon, mer presist investeringsfunksjonen.

Statistikk kan "lyve"

Man kan ligge med hodet i dypfryseren og bena i stekeovnen og ha gjennomsnittlig normal temperatur.

Hvem har ikke hørt om mannen som var 1.70 høy, ikke kunne svømme og druknet da han vasset ut i vannet med en gjennomsnittlig dybde på 1 meter. Han kunne ikke svømme. Mest sannsynlig kunne han heller ikke statistikk, ihvertfall kjente han ikke det aritmetiske gjennomsnittet godt nok. Man kan for eksempel vise (ved lineær korrelasjon?) at når kvegbestanden stiger, så faller innvandringen til Danmark. Gjelder samme relasjon i Norge, bør man om man vil ha ned innvandringen stemme Senterpartiet og øke antall melkebønder. Det er også miljøvennlig med kortreist melk fremfor import av melk fra for eksempel Danmark.

Det er faktisk slike analyser man finner på nettsteder som diskusjon.no når innvandring og flyktninger diskuteres. Diskusjon.no har langt flere følgere enn [dokument.no], [stemalliansen.no] og [rights.no] som NrK nå er i ferd med å ta inn i varmen. På DinNettavis er de nettstedene fortsatt paranteser i samfunnsdebatten.

Som en første innføring i statistikk anbefales det å lese boken som er nevnt i den semantiske lenkesamlingen, "How to lie with statistics."

Teoretisk og anvendt statistikk

I teorien er teori og praksis det samme, men det er i teorien. Det er vanlig å undervise i sansynlighetsregning i faget teoretisk statistikk. Da begrenser man seg til å operere på en sterkt avgrenset del av den reelle tallinjen, nemlig enhetsintervallet, intervallet mellom origo og 1 [0,1]. På fagspråket er en stokastisk variabel en projeksjon fra sannsynlighetsrommet ned på den reelle tallinjen. Økonometri, populært definert som faget som skal gi empirisk (erfaringsmessig) innhold til økonomisk teori, er en del av faget teoretisk statistikk. Det er ikke et lett fag. Det såkalte identifikasjonsproblemet bygger på dyp erkjennelsesteori. Om man har samlet data over pris og kvantum, har man da identifisert en etterspørsels-, en tilbuds- eller en hybrid relasjon? Man kan påstå at man har identifisrt en tilbudsrelsjon, men den konkusjonen kan bryte sammen ved dypere analyse og innføring av flere variable (ukjente faktorer) i analysen. Det er lett å teste tyngdekraften, men ikke like lett å teste om økte offentlige utgifter fører til økonomisk vekst eller inflasjon. Samfunnsøkonomer, kan vanligvis (bortsett fra for eksempel såkalte Monte Carlo simuleringer) ikke teste økonomiske teorier og gjenta eksperimentet med nye data der og da. Økonomer må ta de data som samfunnsøkonomien produserer, ofte vil det si den som fremkommer av offentlig statistikk som for eksempel nasjonalregnskap. Offentlig statistikk er ikke alltid basert på fullstendige tellinger. Andre data bygger på utvalgs- og spørreundersøkelser. Haavelmo (jfr de semantiske lenkene på slutten av artikkelen) går i sin doktoravhandling "The probability approach in econometrics" som er like relevant i dag som den gang den ble skrevet, inn på de dilemmaene økonometrikerne står overfor. For oss som er utdannet på UIO og drillet i den skandinaviske samfunnsøkonomiske modell tenkningen, er det enkel lesing. Den påstanden skyldes muligens at forfatteren av denne artikkelen har økonometri som fordypningsfag og at jeg hadde Haavelmo som foreleser i noen fag. Jeg hadde ingen problemer med å lese og forstå den før jeg tok videreutdanning i matematikk.

Selv om økonometri er anvendt statistikk og matematikk, har faget sin egne begreper og emner. Økonomiske systemer og økonomisk historie er andre mer deskriptive fag som ikke krever samme fordypning i matematikk som økonometri og økonomisk teori. Et av mine favorittsitater, hentet fra en lærebok i finans er: "The only thing that did not lie is mathematics, simply because it can't". Gitt et maksimerings eller minimeringsproblem som kan formuleres matematisk, er det lett å sjekke om man har regnet riktig og hvilke forutsetninger (for eksempel skranker) som er aktuelle. Jeg påstår at en offentlig krone brukt til å bygge en bro er mer ekspansivt (gir flere arbeidsplasser) enn en krone gitt i skattelette til en som driver et importfirma som fortrenger norsk produksjon (av for eksempel ost). Hva sier historieprofessoren som Aftenposten bruker til å faktasjekke Faktisk? Uten å gå dypt inn i den ekeltes skribents subjektive hierarkiske oppfatninger er vi alle "løgnere" om vi ikke kan enes om en matematisk presisering av problemet. I samfunnsøkonomi er ikke det alltid så vanskelig som man skulle tro.

Søren Kierkegaard og Mark Twain var ganske direkte.

Søren Kirkegaard sa

Man kan lure seg selv på to måter: Man kan tro på noe som ikke er sant eller man kan nekte å tro på det som er sant

Det samme kan man si om å manipulere eller bruke statistikk på helt feil måte. Noen lever i en boble de aldri kommer ut av. Diskuterer man med slike, nærmes religiøse personer, bør man bruke tiden på noe viktigere. Valgfrihet, valgfrihet, valgfrihet til ditt og datt. Hvor ofte slåes man ikke i hodet med begrepet valgfrihet. Reelle valg kokes ofte ned til hvem som har tykkest lommebok. Personer med tykk lommebok som kan velge en dyr privat helseforsikring der man kan velge hvilke av verdens 10 beste sykehuser man vilø behandles ved. Har en enslig mor med 5 barn den samme valgfriheten? Har en minstepensjonist den valgfriheten? Har den atbeidsledige eller den uføretrygdede den? Mark Twain sa

Ikke argumenter med idioter. De vil dra deg ned på sitt nivå og slå deg med sin erfaring

Man lyver ikke om man ikke vet bedre. Man lyver ikke om man ikke forstår en sak, men man lyver om man påstår noe annet når man konfronteres med relevante fakta og kan ikke tilbakevise dem. Stahet, uvitenhet eller idioti?

Patriotisme er en kjeltrings siste tilflukt.

I lenkesamlingen nevnt i neste avsnitt har vi lenket til noen videoer som omtaler keynesiansk økonomi. Cambridge universitets økonomiprofessor Joan Robinson, av magne regnet som en av de store keynesianere, skriver i sin lille, men lesverdige bok Økonomisk filosofi på side 123:

Sikkert og visst gjør nasjonal patriotisme mye godt. Innen landegrensene virker den forenende. Den overvinner rasebestemte og religiøse grupperingers særpatriotisme og bidrar således til indre harmoni. Marxister finner at den i beklagelig høy grad overvinner klassemotsetningene. Men godt naboskap innad blir oppnådd ved å rette fiendtligheten utad. Mangt som ville blitt ansett som skjending i ens eget land rettferdiggjøres i den nasjonale interesses navn. Som dr. Johnson sa: «Patriotisme er en kjeltrings siste tilflukt». Vi har meget langt igjen før vi har klart å utvikle en nasjonal samvittighet som kan forvandle patriotismen til en trang til å gjøre det gode. Selvsagt gjør vi, særlig her til lands, stort oppstuss omkring den nasjonale samvittighet, men det består hovedsakelig i å holde hardt på at alle og enhver skal tilskrive vår nasjonale politikk høyst moralske bevegggrunner, snarere enn å utforske hva våre beveggrunner engentlig er.

Sensommerens begynnende valgkamp innspurt innleder med fokus på verdidebatt og ukultur. Vi får inderlig håpe at denne kulturdebatten er over etter første uke av valgkampinnspurten.

NrK dere er sannelig lettlurte, når dere åpner alle dører på vidt gap for FrPs politiske reklame. Send heller litt god gammeldags humor i beste sendetid.

Klokka er 18.00 04-08-2017 og NrK dagsnyttt 18 er på lufta med en fortsettelser av kulturdebatten som nå har endret karakter til en debatt om Norge som et Stasi lignende angiversamfunn der lærere oppfordres til å være tystere og angivere. Listhaugs statssekretær møter i hennes sted for å forsvare hennes siste utspill. Dette (lytt selv) er nok et svært lite for ikke å si marginalt problem som det er mer spekulativt enn reelt å ta opp nå i valgkampinnspurten. Det er nok langt mer alvorlig, ikke minst for barn, den signaleffekten den miljøfiendtlige økningen av farstgrensen bilens parti (jfr Mishan (1971)) har gjennomført. Friere ferdsel med snø- og vannscooter bidrar ikke bare til støyforurensing, men er også dårlig politikk i en tid der de fleste snakker om et grønnere samfunn og grønne verdier. Det er nok et bedre fokus i valgkampen enn Listhaugs debatt om ukultur og oppfordring til angiveri.

«Patriotisme er en kjeltrings siste tilflukt» og når «kjeltringen» ikke har noe annet å fare med, trekker vedkommende flyktningkortet. Det er en ukultur som ikke er forenlig med norske verdier i Fridtjof Nansens hjemland. Faktisk har det historisk vært ganske høyt under taket i Norge. Nå er det faktisk snart på tide å feie dette partiet under sperregrensen og få Venstre som vil sette flyktninger i arbeide fra første dag over. Faktisk er det noen ganger best å overse og ignorere de som kommer brune fra ferie og konsentrere seg om de faktiske og reelle problemene i samfunnet.

Har en lærer mistanke om at barn misbrukes eller mishandles på en eller annen måte, har læreren lovfestet plikt til å melde fra til barneværnet. Slik har det alltid vært i Norge. Den plikten eksisterte lenge før FrP ble dannet. At FrP faktisk ikke er partiet for folk flest, bør vel partiets medlemmer omsider faktisk ha forstått etter 4 år med blå-blått styre. Det er faktisk usant at FrP er partiet for folk flest. Punktum.

Elementær samfunnsøkonomi for journalister. Noen videoer og artikler.

Det er hevdet at man kan ta doktorgrad i fysikk ved å studere videoer som er lagt ut på YouTube. Muligens kan man ta doktorgrad i samfunnsøkonomi ved å gjøre det samme. Jeg har samlet noen artikler og videoer for den som ønsker å begynne. Det skulle gi en bedre bakgrunn for å faktasjekke det som skrives på og om faktisk.no.

Semantiske lenker og referanser.

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Dyp læring og falske nyheter.

Kjell Gunnar Bleivik.

Først publisert 21 juni 2017. Sist oppdatert 2 juli 2017.

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Kunstig intelligens, maskin- og dyp læring.

Kunstig intelligens er i vinden som aldri før. Maskin- og dyp læring er relaterte emner som også blåses opp. Flere og flere selskaper tar i bruk kunstig intelligens. Det brukes i programvare du bruker daglig. Bruker du Google eller Bing som søkemotor, så bruker de kunstig intelligens som for eksempel nevrale nett i sine søkealgoritmer. Nevrale nett er sentrale algoritmer i dyp læring. Microsofts RankNet og Googles RankBrain bruker matematiske algoritmer og avansert kunnskap om språksemantikk til gradvis å lære mer om hvordan og hvorfor folk søker. Resultatet brukes til fremtidige søk. Programmet eller algoritmen, roboten om du vil, oppdaterer seg selv over tid. Nevrale nett er såkalte svart boks metoder i motsetning til regresjon som betegnes som hvit boks metoder. Nettopp det at nevrale nett, radiale basis funksjons nett (Bleivik 1996) og hybride metoder representerer en svart boks, gjør at mange kritiserer metodene. De vet ikke alltid hva de snakker om ettersom Nevrale Nett kan nøste (omslutte) andre mer kjente hvit boks metoder (Bleivik 1996 kapittel 15.2 - Tolkninger av nevrale nett).

Kunstig intelligens brukes også til i stemmegjenkjenning som i iPhones Siri, Microsofts Cortana og Google Now (se artikkelen nummer to nedenfor). Det samme gjelder bildesøk og automatisk oversettelse. Er du i utlandet og ikke forstår språket der, kan du snakke til smarttelefonen din på eget språk og den oversetter til det språket i det landet du befinner. Ganske smart om du skal handle i en butikk og du ikke kjenner det utenlandske navnet på det du søker etter. Jeg overhørte en samtale mellom to personer på et seminar der jeg nylig deltok. Ikke vet jeg om de var jurister, men den ene sa ihvertfall. Tenk deg at du har en stor sak med mange elektroniske dokumenter. De trenger endog ikke være elektroniske, da du kan bruke OCR skanning og kunstig intelligens til å konvertere papirdokumenter til elektroniske. Da kan du bruke kunstig intelligens til lete gjennom alle dokumentene, rangere dem etter ulike kriterier og liste opp viktige lover og dommer. Roboter kan bruke minutter og dager på det mennesker vil bruke uker og måneder på. Kan det tenkes at roboter kan gjøre jobben mer effektivt enn mennesker? Allerede i dag kan automatisk oversettelse være bedre enn den et menneske får til. Det er sikkert ikke lenge før automatisk oversettelse basert på dyp læring og nevrale nett gir en bedre oversettelse fra norsk til engelsk enn det en god oversetter kan prestere.

Dyp læring, roboter som trener og lærer seg selv og av andre roboter vil også kunne skanne nettet for falske nyheter og falsk vitenskap. Et singulært punkt betyr et maksimalt ustabilt punkt i kaosmatematikken. Tenk deg en fotball som ligger på toppen av et svaberg som er glatt og rundt til alle sider. Det skal bare et ørlite vindpust til før fotballen ruller utfor svaberget til en ny mer stabil posisjon. Den såkalte sommerfuglvingen er kjent langt utenfor kaosforskernes rekker. I et singulært punkt i Karibien, kan slaget av en sommerfuglvinge påvirke været her i landet. Må man være matematiker for å forstå det? Tenk deg en spring som står og drypper med en dråpe i minuttet. Du åpner den slik at den gradvis drypper med 2 og deretter 3 dråper i minuttet. Springens drypping er periodisk med periode henholdsvis 1, 2 og 3 dråper i minuttet. Du åpner springen enda mer og den drypper med k dråper i minuttet. Lar du k vokse, greier du ikke å telle dråpene og snart ser du kun en turbulent strøm. Den periodiske dryppingen er erstattet av turbulens. Når k vosker over alle grenser og går mot uendelig har du kaos i grensen. Den enkleste definisjonen på et kaotisk system er således et system med uendelig periodisitet.

Noen hevder at den dagen roboter blir mer intelligente enn mennesker, vil vi ha et slikt singulært punkt. Men hva menes det med at roboter er eller blir mer intelligente enn mennesker? Til hva? Til å dømme enn person skyldig eller uskyldig. Noen har brukt Bayes Teorem til det. Bayes teorem gjør at man kan trille om på hendelser. Dersom vi lar D være dømt og S skyldig, så kan Bayes teorem brukes til å trille om på de betingede sannynligheter P(S|D) og P(D|S). Løgndetektorer har man kjent til lenge, men så vidt forfatteren av denne artikkelen vet, er de ikke sentrale i rettssaker. Med kunstig intelligens og dyp læring, der man kan bruke roboter til å finne mønstre og avdekke inkonsistenser på en måte mennesker ikke kan, åpnes mulighetsrommet. Roboter har ikke sympatier eller antipatier. Det er ikke så lett med lobbyvirksomhet overfor roboter. Roboter bryr seg kort sagt ikke om de har med Kong Salomo eller Jørgen Hattemaker å gjøre.

Uansett er det et høyst diffust begrep uten ytterligere presisering og utdyping hva som menes med at roboter blir mer intelligente enn mennesker. Dersom for eksempel det å regne fort har med intelligens å gjøre, så er det mange år siden tallknusere knuste de beste regnekunstnere. Den dag robotene sier at de kan styre verden bedre enn oss mennesker og de skal lære oss hvordan, er vi kanskje i en slik singularitet.

Mange av dagens roboter er stive og lite menneskelige i sine bevegelser. Neste generasjons roboter vil bestå av stoff som kan reparere seg selv. Ved hjelp av 3-D printing vil roboten endog kunne forbedre seg selv ("augmented reality"). Om en robot for eksempel skal gå over en høy hindring den ikke kommer over slik den nå er, kan den for eksempel ved 3-D printing lage en innretning som gjør at den kan hale seg over hindringen. Vi har bare så vidt skrapt overflaten i kunstig intelligens, maskin læring, robotics og dyp læring. Nå står vi overfor neste generasjons nevrale nett som for eksempel såkalte "spiking neural networks". Allerede i dag har kunstig intelligens og dyp læring vært benyttet med hell til å avdekke falske nyheter. Neste generasjons nevrale nett vil sikkert bli enda mer effektive til å avdekke falske nyheter og falsk vitenskap. Man snakker om tingenes internett, også kjent under det engelske begrepet Internet of Things (IoT). IoT refererer til unikt identifiserbare objekter og deres virtuelle representasjoner i en internettlignende struktur. Det er nå utvidelt til å snakke om Internet of Everything og BIoT (BUILDINGS Internet of Things. (IoET er blitt brukt om Internet of Evil Things uten at vi skal gå nærmere inn på det).

Utvidet intelligens ("augmented intelligence") det vil si kombinasjonen av menneskelig med kunstig intelligens er kanskje det nyeste moteordet.

Se den semantiske lenkesamlingen til slutt for ytterligere informasjon.

Hjelpemidler i statistiske metoder, kunstig intelligens og dyp læring.

Søker man på nettet, mangler det ikke på statistisk og kunstig intelligens programvare. Vi nøyer oss med å liste noen du kan bruke til å utvikle dine engne dyp læring prosjekter.

Semantiske lenker og referanser.

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

All makt til folket og IT-sikkerhet.

Kjell Gunnar Bleivik.

Først publisert 19 juni 2017. Sist oppdatert 19 juni 2017.

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Elementær It sikkerhet.

I neste artikkel nedenfor, kan du lese om hvordan privatpersoner og selskaper ble presset for penger av kriminelle som trengte seg inn på pcen din via en bakdør eller en trojan. Den mest vanlige måten å trenge seg inn i et system på er å sende en epost med en fil du laster ned på Pcen. Vi drøfter i denne artikkelen ikke hvilken antivirus- eller hard (modem, nettboks ...) eller bløt (den som finnes i operativsystemet ...) brannmur programvare som er best. Vi regner med at du har god nok antivirus- og brannmur programvare og at du bruker fornuftige og sikre innstillinger i operativsystemet ditt.

Råd 1.

Bruk en god epost tjeneste som for eksempel ProtonMail og åpne aldri en epost du ikke vet hva er. Last for all del ikke ned et vedlegg. Inneholder eposten et vedlegg med en .zip fil, ber du om trøbbel ved å laste den ned. Mest sannsynlig er det ondsinnet programvare.

Råd 2.

Slå på automatisk oppdatering av operativsystemet om du er administrator for Pcen du bruker. Surf aldri på nettet som administrator og skru av muligheten for en nettside til å laste ned ting fra nettsider du besøker.

Ulike lag av sikkerhet.

Tenk deg et hus med en kjeller, en første og en annen etasje. I kjelleretasjen ligger programvaren for internett serveren, for eksempel en Apache server.

I første etasje ligger et preprosessor for et programmeringsspråk som for eksempel php som oversetter php til html og leverer (parser) en webside. På samme nivå kan det ligge en database eller databasen kan ligge på en egen databaseserver. Siden php ligger på en webserver, kalles det et server script språk. Der finnes mange. Som et eksempel på et php program viser vi en kode vi først skrev om på DinItSide.no, nemlig hvordan man kan levere utlikt innhold til stasjonære og mobile plattformer:

// Bruker php filen Mobile_Detect.php lastet ned fra http://mobiledetect.net/ 
include_once 'Mobile_Detect.php';
$detect = new Mobile_Detect();
if ($detect->isMobile()) {
echo <<< END_OF_TEXT
html kode for mobile plattformer her.
END_OF_TEXT;
}
else
{
echo <<< END_OF_TEXT
html kode for ikke mobile plattformer her.
END_OF_TEXT;
}

I første etasje ligger også andre programmer som kjører på webserveren som ulike webapplikasjoner, for eksempel et spillprogram. Spiller du med en annen på nettet, bruker du altså en webapplikasjon. Slik sett kan en nettside oppfattes som en enkel statisk webapplikasjon selv om det ikke er slik vi tenker på et hypertekst dokument.

I andre etasje kjører programmer som ligger på din maskin og kobler seg til nettet for å kunne tolke og parse det som er lagret på en webserver. En nettleser er et eksempel på et slikt program. Moderne nettlesere er ganske avanserte programmer som kan kjøre andre programmer og tolke script språk som for eksempel JavaScript. La oss ta en snartur innom det kjente nettstedet three.js og implementere et eksempel. Som eksempel, tar vi den andrde snutten som er listet 19 juni 2017, animation / keyframes / json. Vi klikker på lenken og eksempelet kjøres i vår nettleser. Nederst i høyre hjørne, står det "View source". Vi kopierer de 109 linjene med kode. Markerer koden og trykker CTRL + C. Koden er nå på utklippstavlen i vår nettleser. Deretter hopper jeg tilbake til der jeg skriver dette dokumentet, lager en ny tom html5 fil, limer inn koden med CTRL + V og laster opp den nye filen (nettsiden) og her ser du resultatet om du klikker lenken med ankertekst collada keyframe example. Var det vanskelig?

Hvis ikke er det bare å lære seg JavaScript og begynne å bruke biblioteker som Three.js. Har man lært seg JavaScript, for eksempel på det kjente norske nettstedet W3Schools.com, er det bare å starte med å utvikle avanserte spill som kan kjøres i en nettleser. Man kan begynne med eksempelsamlinger som det florerer av på Three.js og andre steder på nettet og modifisere disse eksemplene til egne apper. Komponentene du finner på nettet er på sett og vis digitale byggeklosser som du kan sette sammen og modifisre på uendelig mange måter. Noen vurder Babylon.js (se den semantiske lenkesamlingen) som bedre enn Three.js. Der er en rekke biblioteker, så det vil ikke vi ta stilling til. Du greier uansett ikke å følge med på de mange bibliotekene som dukker opp nesten daglig eller ukentlig. Mitt råd er at du begynner med et bibliotek som er godt dokumentert, vedlikeholdes og har et godt brukersamfunn der du kan få svar på ting du lurer på. På gode brukersamfunn har du svar på et spørsmål i løpet av minutter.

Dersom du vil lage et nettsted med egenprodusert videobakgrunn eller en YouTube video bakgrunn, er det enkelt. Du finner mer om å lage nettsteder meg YouTube video bakgrunn i den semantiske lenkesamlingen til neste artikkel nedenfor. Den er tilgjengelig på to måter. På framsiden til Bvisa.no, kan du dobbeltklikke på lenker på hovedmenyen og bla ned til "How to Build a YouTube Video Website Background" og klikke på den lenken, eller du kan klikke første lenke under semantiske lenker til slutt i neste artikkel og bla deg ned til samme artikkel. Noen ganger er det raskest, siden hele den semantiske lenkesamlingen kan være stor for noen av våre nettsteder. Men jeg vil ikke bruke en video fra en tredje part som bakgrunn sier du. Jeg vil bruke en egen video som ligger på min egen webserver slik vi har gjort i første eksempel (egenprodusert videobakgrunn) ovenfor.

Du kan se hvordan vi har gjort det ved å studere kildekoden (høyreklikk + Vis sidekilde) eller (CTRL + U). Bruker du Vivaldi, som kanskje er den mest avanserte nettleseren, kan du klikke hovedmenyen merket V øverst i venstre hjørne. Deretter klikker du: Fil + Lagre side som ... Velg default - dvs Nettside fullstending og bla deg frem til mappen der du vil lagre filene. Deretter smokker du alt opp på nettet og tester siden. Mest sannsynlig funker det ikke. Du vil ikke se noen video, men kun en lenke nederst på siden. Høyreklikk og studer klidekoden. Ettersom du ikke har vidoene i ulikt format på din server vil ingen video vises. Klikker du på den første videolenken i kildekoden på vårt nettsted, kommer du til videoen i dette formatet. Den må lastes ned på din Pc og deretter opp på din webserver. Det samme må gjøres med alle de tre andre formatene (den siste - .flv filen - er i flash format og ikke så viktig lengre, da de fleste bruker nettleser der man ikke faller tilbake på en flash løsning), og du må bruke samme lenkestruktur som vi har brukt. Dermed er det mye lettere å bruke en video fra en tredje leverandør som YouTube eller Vimeo som bakgrunn. Men da er du prisgitt deres tjenste. Det sikreste er nok å bruke videoer du selv har lagt på egen konto på et videodelings nettverk som bakgrunn. Men du får aldri samme sikkerhet og kontroll på det som de du legger på eget nettsted.

Semantiske lenker til artikkelen

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Windows 10 oppdatering juni 2017 - et nytt kvantesprang.

Kjell Gunnar Bleivik.

Først publisert 9 juni 2017. Sist oppdatert 14 juni 2017.

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Cortana er nå Siris verste konkurrent.

Det er 9 juni 2017 og i dag foretok jeg større oppdatering av Windows 10 ved hjelp av Windows 10 Creator. Jeg har automatisk oppdatering av operativsystemet på, men denne fikk jeg i går forespørsel om å utføre straks eller utsette. Jeg utsatte den til i morgen som altså er i dag. Etter denne omfattende oppdateringen med langt flere omstarter av Pc'en enn det som er vanlig fikk jeg den sedvanlige menyen om hva som er nytt og det var gaske mye. Jeg bruker ikke Microsoft Edge, den nye nettleseren til Microsoft så mye. Men nå ser den ut til å bli bedre og jeg skal bruke den oftere sammen med de andre jeg bruker. En nettleser er et program de fleste utnytter for lite og de blir mer og mer avanserte. Nå kommer Windows 10 og Edge med en rekke nye eller forbedrede innstikk. Jeg installerte automatisk oversettelse, Translator for Microsoft Edge. Chrome har hatt automatisk oversettesle lenge. Man høyreklikker på siden og oversetter til engelsk som er det alternative språket til norsk for meg. Translator for Microsoft ka nå oversette websider til 50+ fremmedspråk med ett tastetrykk. Muligens har det vært mulig før i Edge, men det er nytt for meg, da Edge ikke er den nettleseren jeg bruker mest. Jeg innstallerte og Google News (med reklame). Den gir en meget god oversikt over ulike nyhets kategorier, men ikke så god som ulike nyhetskart. Det kan jo hende at Google News er hurtigere ute med nyheter enn tredje parts løsninger som streamer Google nyheter via sitt eget grensesnitt. Jeg installerte ikke Ad Blocker som også kom med den oppdateringen. Reklame styrer jeg selv på ander måter.

Samtidig konfigurerte jeg Edge slik at Outlook, synkroniseres med min Gmail og min Yahoo konto som jeg bruker til ulike ting. Dermed kan all epost leses i Outlook. Jeg har allerede samme funksjonalitet i Yahoo mail. Dermed, skulle jeg, av en eller annen grunn ikke greie å åpne Outlook, så kan jeg prøve med Yahoo mail. Gmail er den jeg bruker mest, særlig når jeg handler på nettet, så den er slik den alltid har vært. De nye Edge tipsene er organisert i 4 kategorier:

 • Nye funksjoner: hvor den mest interessante funksjoen for meg er Tilpass Microsoft Edge med populære utvidelser slik som Pin It-knappen fra Pinterest, Amazon Assistant, AdBlock, Adblock Plus og LastPass. Utvidelser kan enkelt lastes ned fra Windows Store.
 • Vær produktiv: Få varsler fra nettsteder. Støm innholdet ditt og lagre kreative ideer med Pinterest er mest interessant.
 • Vær organisert: Har med organisering av faner å gjøre. Lite nytt for en som har brukt Opera siden tidenes morgen og som nå bruker deres sønn Vivaldi samt Google Chrome.
 • Vær trygg: Slett din logg, kvitt deg med irriterende popup vinduer, surf privat (Når du surfer i Microsoft Edge i InPrivate-modus, blir verken informasjonskapsler, logg eller nedlastinger lagret. Velkjent fra andre nettlesere, men greit å vite. Ettersom jeg er svært fornøyd med Windows 10 defender, kan det jo hende at Microsoft sin løsning i Edge er minst like god som den som finnes i andre nettlesere) samt sikret gjennom design (Microsoft Edge hjelper å beskytte deg mot phishing og skadelig programvare mens du er på nett, så du kan føle deg trygg. Og kombinert med Windows Defender, antivirusbeskyttelsen som er innebygd i Windows 10, kan du stole på at PCen din er tryggere.) Jeg liker alltid integrerte løsninger fra en leverandør bedre enn intgrerte tredje parts løsninger, så det kan jo hende at kombinasjonen Windows 10 og Edge gjør dette bedre. Er Edge sikrere enn Opera og Vivaldi?
Gå i dybden på hva som er nytt:
 • Utforsk, skap og del i 3D - Åpne Paint i 3D
 • En ny måte å organisere Start-menyen på
 • Enda mer personlig tilpasset
 • Sov bedre med kveldsmodus
 • Håndskrivning med Office
 • Vær trygg med Windows
Hvor det siste punktet nok er suverent viktigst. Hadde de som bruker Windows 10 satt på automatisk oppdatering og brukt de riktige sikkerhetsinnstillingene i operativsystemet, kunne det sikker spart mange for penger og tid ved det siste omfattende virusangrepet, WannaCry, der noen fikk kryptert hardiskisken slik at Pcen ikke kunne brukes. Noen valgte å betale en sum til de kriminelle for å få utlevert en nøkkel (som ikke alltid fungerte) slik at de kunne gjenopprette Pcens tilstand. Det kunne vært unngått om man hadde oppdatert Pc'en i mars slik Microsoft foreslo. Lærepengen av WanaCry Ransom viruset må bli at det svarer seg å ha på automatisk oppdatering.

Rediger med andre i sanntid.

Er for de som har en nyere versjon av Office, og aktuell for dem som jobber mye i team. Funksjonaliteten er ikke ny. Det kan imidlertid være et godt nok samredigeringsprogram. Noen ganger er godt nok best.

Hvilken digital assistent er best, Siri, Cortana eller Google now?

I den semantiske videosamlingen finner du mer om Windows 10 sitt svar på iPhones Siri, Cortana. Har du Skype installert, kan du for eksempel si til Cortana, Ring (Call) Ola, så vil hun koble til Ola på Skype. Denne egenskapen er selvsagt også mulig på en bærbar eller stasjonær Pc om du har en mikrofon. Har du også kamera, går det altså fort å koble opp en video samtale via Skype, selv om Ola er på reise i Australia. Sammenligningen mellom Cortana på Windows 10, Siri og Google Now finner du i den aller første videoen.

Vær der, vær nyttig og rask

Kilde: Søkemotorer finner den og det er vel det viktigste?

I den semantiske lenkesamlingen finner du ytterligere informasjon som kom med denne oppdateringen samt mer om "fake news" og "fake science".

Semantiske lenker til artikkelen

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /