Dyp læring og falske nyheter.

Kjell Gunnar Bleivik.

Først publisert 21 juni 2017. Sist oppdatert 23 juni 2017.

Permanent lenke

Kunstig intelligens, maskin- og dyp læring.

Kunstig intelligens er i vinden som aldri før. Maskin- og dyp læring er relaterte emner som også blåses opp. Flere og flere selskaper tar i bruk kunstig intelligens. Det brukes i programvare du bruker daglig. Bruker du Google eller Bing som søkemotor, så bruker de kunstig intelligens som for eksempel nevrale nett i sine søkealgoritmer. Nevrale nett er sentrale algoritmer i dyp læring. Microsofts RankNet og Googles RankBrain bruker matematiske algoritmer og avansert kunnskap om språksemantikk til gradvis å lære mer om hvordan og hvorfor folk søker. Resultatet brukes til fremtidige søk. Programmet eller algoritmen, roboten om du vil, oppdaterer seg selv over tid. Nevrale nett er såkalte svart boks metoder i motsetning til regresjon som betegnes som hvit boks metoder. Nettopp det at nevrale nett, radiale basis funksjons nett (Bleivik 1996) og hybride metoder representerer en svart boks, gjør at mange kritiserer metodene. De vet ikke alltid hva de snakker om ettersom Nevrale Nett kan nøste (omslutte) andre mer kjente hvit boks metoder (Bleivik 1996 kapittel 15.2 - Tolkninger av nevrale nett).

Kunstig intelligens brukes også til i stemmegjenkjenning som i iPhones Siri, Microsofts Cortana og Google Now (se artikkelen nummer to nedenfor). Det samme gjelder bildesøk og automatisk oversettelse. Er du i utlandet og ikke forstår språket der, kan du snakke til smarttelefonen din på eget språk og den oversetter til det språket i det landet du befinner. Ganske smart om du skal handle i en butikk og du ikke kjenner det utenlandske navnet på det du søker etter. Jeg overhørte en samtale mellom to personer på et seminar der jeg nylig deltok. Ikke vet jeg om de var jurister, men den ene sa ihvertfall. Tenk deg at du har en stor sak med mange elektroniske dokumenter. De trenger endog ikke være elektroniske, da du kan bruke OCR skanning og kunstig intelligens til å konvertere papirdokumenter til elektroniske. Da kan du bruke kunstig intelligens til lete gjennom alle dokumentene, rangere dem etter ulike kriterier og liste opp viktige lover og dommer. Roboter kan bruke minutter og dager på det mennesker vil bruke uker og måneder på. Kan det tenkes at roboter kan gjøre jobben mer effektivt enn mennesker? Allerede i dag kan automatisk oversettelse være bedre enn den et menneske får til. Det er sikkert ikke lenge før automatisk oversettelse basert på dyp læring og nevrale nett gir en bedre oversettelse fra norsk til engelsk enn det en god oversetter kan prestere.

Dyp læring, roboter som trener og lærer seg selv og av andre roboter vil også kunne skanne nettet for falske nyheter og falsk vitenskap. Et singulært punkt betyr et maksimalt ustabilt punkt i kaosmatematikken. Tenk deg en fotball som ligger på toppen av et svaberg som er glatt og rundt til alle sider. Det skal bare et ørlite vindpust til før fotballen ruller utfor svaberget til en ny mer stabil posisjon. Den såkalte sommerfuglvingen er kjent langt utenfor kaosforskernes rekker. I et singulært punkt i Karibien, kan slaget av en sommerfuglvinge påvirke været her i landet. Må man være matematiker for å forstå det? Tenk deg en spring som står og drypper med en dråpe i minuttet. Du åpner den slik at den gradvis drypper med 2 og deretter 3 dråper i minuttet. Springens drypping er periodisk med periode henholdsvis 1, 2 og 3 dråper i minuttet. Du åpner springen enda mer og den drypper med k dråper i minuttet. Lar du k vokse, greier du ikke å telle dråpene og snart ser du kun en turbulent strøm. Den periodiske dryppingen er erstattet av turbulens. Når k vosker over alle grenser og går mot uendelig har du kaos i grensen. Den enkleste definisjonen på et kaotisk system er således et system med uendelig periodisitet.

Noen hevder at den dagen roboter blir mer intelligente enn mennesker, vil vi ha et slikt singulært punkt. Men hva menes det med at roboter er eller blir mer intelligente enn mennesker? Til hva? Til å dømme enn person skyldig eller uskyldig. Noen har brukt Bayes Teorem til det. Bayes teorem gjør at man kan trille om på hendelser. Dersom vi lar D være dømt og S skyldig, så kan Bayes teorem brukes til å trille om på de betingede sannynligheter P(S|D) og P(D|S). Løgndetektorer har man kjent til lenge, men så vidt forfatteren av denne artikkelen vet, er de ikke sentrale i rettssaker. Med kunstig intelligens og dyp læring, der man kan bruke roboter til å finne mønstre og avdekke inkonsistenser på en måte mennesker ikke kan, åpnes mulighetsrommet. Roboter har ikke sympatier eller antipatier. Det er ikke så lett med lobbyvirksomhet overfor roboter. Roboter bryr seg kort sagt ikke om de har med Kong Salomo eller Jørgen Hattemaker å gjøre.

Uansett er det et høyst diffust begrep uten ytterligere presisering og utdyping hva som menes med at roboter blir mer intelligente enn mennesker. Dersom for eksempel det å regne fort har med intelligens å gjøre, så er det mange år siden tallknusere knuste de beste regnekunstnere. Den dag robotene sier at de kan styre verden bedre enn oss mennesker og de skal lære oss hvordan, er vi kanskje i en slik singularitet.

Mange av dagens roboter er stive og lite menneskelige i sine bevegelser. Neste generasjons roboter vil bestå av stoff som kan reparere seg selv. Ved hjelp av 3-D printing vil roboten endog kunne forbedre seg selv ("augmented reality"). Om en robot for eksempel skal gå over en høy hindring den ikke kommer over slik den nå er, kan den for eksempel ved 3-D printing lage en innretning som gjør at den kan hale seg over hindringen. Vi har bare så vidt skrapt overflaten i kunstig intelligens, maskin læring, robotics og dyp læring. Nå står vi overfor neste generasjons nevrale nett som for eksempel såkalte "spiking neural networks". Allerede i dag har kunstig intelligens og dyp læring vært benyttet med hell til å avdekke falske nyheter. Neste generasjons nevrale nett vil sikkert bli enda mer effektive til å avdekke falske nyheter og falsk vitenskap. Man snakker om tingenes internett, også kjent under det engelske begrepet Internet of Things (IoT). IoT refererer til unikt identifiserbare objekter og deres virtuelle representasjoner i en internettlignende struktur. Det er nå utvidelt til å snakke om Internet of Everything og BIoT (BUILDINGS Internet of Things. (IoET er blitt brukt om Internet of Evil Things uten at vi skal gå nærmere inn på det).

Utvidet intelligens ("augmented intelligence") det vil si kombinasjonen av menneskelig med kunstig intelligens er kanskje det nyeste moteordet.

Se den semantiske lenkesamlingen til slutt for ytterligere informasjon.

Hjelpemidler i statistiske metoder, kunstig intelligens og dyp læring.

Søker man på nettet, mangler det ikke på statistisk og kunstig intelligens programvare. Vi nøyer oss med å liste noen du kan bruke til å utvikle dine engne dyp læring prosjekter.

Semantiske lenker til artikkelen

All makt til folket og IT-sikkerhet.

Kjell Gunnar Bleivik.

Først publisert 19 juni 2017. Sist oppdatert 19 juni 2017.

Permanent lenke

Elementær It sikkerhet.

I neste artikkel nedenfor, kan du lese om hvordan privatpersoner og selskaper ble presset for penger av kriminelle som trengte seg inn på pcen din via en bakdør eller en trojan. Den mest vanlige måten å trenge seg inn i et system på er å sende en epost med en fil du laster ned på Pcen. Vi drøfter i denne artikkelen ikke hvilken antivirus- eller hard (modem, nettboks ...) eller bløt (den som finnes i operativsystemet ...) brannmur programvare som er best. Vi regner med at du har god nok antivirus- og brannmur programvare og at du bruker fornuftige og sikre innstillinger i operativsystemet ditt.

Råd 1.

Bruk en god epost tjeneste som for eksempel ProtonMail og åpne aldri en epost du ikke vet hva er. Last for all del ikke ned et vedlegg. Inneholder eposten et vedlegg med en .zip fil, ber du om trøbbel ved å laste den ned. Mest sannsynlig er det ondsinnet programvare.

Råd 2.

Slå på automatisk oppdatering av operativsystemet om du er administrator for Pcen du bruker. Surf aldri på nettet som administrator og skru av muligheten for en nettside til å laste ned ting fra nettsider du besøker.

Ulike lag av sikkerhet.

Tenk deg et hus med en kjeller, en første og en annen etasje. I kjelleretasjen ligger programvaren for internett serveren, for eksempel en Apache server.

I første etasje ligger et preprosessor for et programmeringsspråk som for eksempel php som oversetter php til html og leverer (parser) en webside. På samme nivå kan det ligge en database eller databasen kan ligge på en egen databaseserver. Siden php ligger på en webserver, kalles det et server script språk. Der finnes mange. Som et eksempel på et php program viser vi en kode vi først skrev om på DinItSide.no, nemlig hvordan man kan levere utlikt innhold til stasjonære og mobile plattformer:

// Bruker php filen Mobile_Detect.php lastet ned fra http://mobiledetect.net/ 
include_once 'Mobile_Detect.php';
$detect = new Mobile_Detect();
if ($detect->isMobile()) {
echo <<< END_OF_TEXT
html kode for mobile plattformer her.
END_OF_TEXT;
}
else
{
echo <<< END_OF_TEXT
html kode for ikke mobile plattformer her.
END_OF_TEXT;
}

I første etasje ligger også andre programmer som kjører på webserveren som ulike webapplikasjoner, for eksempel et spillprogram. Spiller du med en annen på nettet, bruker du altså en webapplikasjon. Slik sett kan en nettside oppfattes som en enkel statisk webapplikasjon selv om det ikke er slik vi tenker på et hypertekst dokument.

I andre etasje kjører programmer som ligger på din maskin og kobler seg til nettet for å kunne tolke og parse det som er lagret på en webserver. En nettleser er et eksempel på et slikt program. Moderne nettlesere er ganske avanserte programmer som kan kjøre andre programmer og tolke script språk som for eksempel JavaScript. La oss ta en snartur innom det kjente nettstedet three.js og implementere et eksempel. Som eksempel, tar vi den andrde snutten som er listet 19 juni 2017, animation / keyframes / json. Vi klikker på lenken og eksempelet kjøres i vår nettleser. Nederst i høyre hjørne, står det "View source". Vi kopierer de 109 linjene med kode. Markerer koden og trykker CTRL + C. Koden er nå på utklippstavlen i vår nettleser. Deretter hopper jeg tilbake til der jeg skriver dette dokumentet, lager en ny tom html5 fil, limer inn koden med CTRL + V og laster opp den nye filen (nettsiden) og her ser du resultatet om du klikker lenken med ankertekst collada keyframe example. Var det vanskelig?

Hvis ikke er det bare å lære seg JavaScript og begynne å bruke biblioteker som Three.js. Har man lært seg JavaScript, for eksempel på det kjente norske nettstedet W3Schools.com, er det bare å starte med å utvikle avanserte spill som kan kjøres i en nettleser. Man kan begynne med eksempelsamlinger som det florerer av på Three.js og andre steder på nettet og modifisere disse eksemplene til egne apper. Komponentene du finner på nettet er på sett og vis digitale byggeklosser som du kan sette sammen og modifisre på uendelig mange måter. Noen vurder Babylon.js (se den semantiske lenkesamlingen) som bedre enn Three.js. Der er en rekke biblioteker, så det vil ikke vi ta stilling til. Du greier uansett ikke å følge med på de mange bibliotekene som dukker opp nesten daglig eller ukentlig. Mitt råd er at du begynner med et bibliotek som er godt dokumentert, vedlikeholdes og har et godt brukersamfunn der du kan få svar på ting du lurer på. På gode brukersamfunn har du svar på et spørsmål i løpet av minutter.

Dersom du vil lage et nettsted med egenprodusert videobakgrunn eller en YouTube video bakgrunn, er det enkelt. Du finner mer om å lage nettsteder meg YouTube video bakgrunn i den semantiske lenkesamlingen til neste artikkel nedenfor. Den er tilgjengelig på to måter. På framsiden til Bvisa.no, kan du dobbeltklikke på lenker på hovedmenyen og bla ned til "How to Build a YouTube Video Website Background" og klikke på den lenken, eller du kan klikke første lenke under semantiske lenker til slutt i neste artikkel og bla deg ned til samme artikkel. Noen ganger er det raskest, siden hele den semantiske lenkesamlingen kan være stor for noen av våre nettsteder. Men jeg vil ikke bruke en video fra en tredje part som bakgrunn sier du. Jeg vil bruke en egen video som ligger på min egen webserver slik vi har gjort i første eksempel (egenprodusert videobakgrunn) ovenfor.

Du kan se hvordan vi har gjort det ved å studere kildekoden (høyreklikk + Vis sidekilde) eller (CTRL + U). Bruker du Vivaldi, som kanskje er den mest avanserte nettleseren, kan du klikke hovedmenyen merket V øverst i venstre hjørne. Deretter klikker du: Fil + Lagre side som ... Velg default - dvs Nettside fullstending og bla deg frem til mappen der du vil lagre filene. Deretter smokker du alt opp på nettet og tester siden. Mest sannsynlig funker det ikke. Du vil ikke se noen video, men kun en lenke nederst på siden. Høyreklikk og studer klidekoden. Ettersom du ikke har vidoene i ulikt format på din server vil ingen video vises. Klikker du på den første videolenken i kildekoden på vårt nettsted, kommer du til videoen i dette formatet. Den må lastes ned på din Pc og deretter opp på din webserver. Det samme må gjøres med alle de tre andre formatene (den siste - .flv filen - er i flash format og ikke så viktig lengre, da de fleste bruker nettleser der man ikke faller tilbake på en flash løsning), og du må bruke samme lenkestruktur som vi har brukt. Dermed er det mye lettere å bruke en video fra en tredje leverandør som YouTube eller Vimeo som bakgrunn. Men da er du prisgitt deres tjenste. Det sikreste er nok å bruke videoer du selv har lagt på egen konto på et videodelings nettverk som bakgrunn. Men du får aldri samme sikkerhet og kontroll på det som de du legger på eget nettsted.

Semantiske lenker til artikkelen

Windows 10 oppdatering juni 2017 - et nytt kvantesprang.

Kjell Gunnar Bleivik.

Først publisert 9 juni 2017. Sist oppdatert 14 juni 2017.

Permanent lenke

Cortana er nå Siris verste konkurrent.

Det er 9 juni 2017 og i dag foretok jeg større oppdatering av Windows 10 ved hjelp av Windows 10 Creator. Jeg har automatisk oppdatering av operativsystemet på, men denne fikk jeg i går forespørsel om å utføre straks eller utsette. Jeg utsatte den til i morgen som altså er i dag. Etter denne omfattende oppdateringen med langt flere omstarter av Pc'en enn det som er vanlig fikk jeg den sedvanlige menyen om hva som er nytt og det var gaske mye. Jeg bruker ikke Microsoft Edge, den nye nettleseren til Microsoft så mye. Men nå ser den ut til å bli bedre og jeg skal bruke den oftere sammen med de andre jeg bruker. En nettleser er et program de fleste utnytter for lite og de blir mer og mer avanserte. Nå kommer Windows 10 og Edge med en rekke nye eller forbedrede innstikk. Jeg installerte automatisk oversettelse, Translator for Microsoft Edge. Chrome har hatt automatisk oversettesle lenge. Man høyreklikker på siden og oversetter til engelsk som er det alternative språket til norsk for meg. Translator for Microsoft ka nå oversette websider til 50+ fremmedspråk med ett tastetrykk. Muligens har det vært mulig før i Edge, men det er nytt for meg, da Edge ikke er den nettleseren jeg bruker mest. Jeg innstallerte og Google News (med reklame). Den gir en meget god oversikt over ulike nyhets kategorier, men ikke så god som ulike nyhetskart. Det kan jo hende at Google News er hurtigere ute med nyheter enn tredje parts løsninger som streamer Google nyheter via sitt eget grensesnitt. Jeg installerte ikke Ad Blocker som også kom med den oppdateringen. Reklame styrer jeg selv på ander måter.

Samtidig konfigurerte jeg Edge slik at Outlook, synkroniseres med min Gmail og min Yahoo konto som jeg bruker til ulike ting. Dermed kan all epost leses i Outlook. Jeg har allerede samme funksjonalitet i Yahoo mail. Dermed, skulle jeg, av en eller annen grunn ikke greie å åpne Outlook, så kan jeg prøve med Yahoo mail. Gmail er den jeg bruker mest, særlig når jeg handler på nettet, så den er slik den alltid har vært. De nye Edge tipsene er organisert i 4 kategorier:

 • Nye funksjoner: hvor den mest interessante funksjoen for meg er Tilpass Microsoft Edge med populære utvidelser slik som Pin It-knappen fra Pinterest, Amazon Assistant, AdBlock, Adblock Plus og LastPass. Utvidelser kan enkelt lastes ned fra Windows Store.
 • Vær produktiv: Få varsler fra nettsteder. Støm innholdet ditt og lagre kreative ideer med Pinterest er mest interessant.
 • Vær organisert: Har med organisering av faner å gjøre. Lite nytt for en som har brukt Opera siden tidenes morgen og som nå bruker deres sønn Vivaldi samt Google Chrome.
 • Vær trygg: Slett din logg, kvitt deg med irriterende popup vinduer, surf privat (Når du surfer i Microsoft Edge i InPrivate-modus, blir verken informasjonskapsler, logg eller nedlastinger lagret. Velkjent fra andre nettlesere, men greit å vite. Ettersom jeg er svært fornøyd med Windows 10 defender, kan det jo hende at Microsoft sin løsning i Edge er minst like god som den som finnes i andre nettlesere) samt sikret gjennom design (Microsoft Edge hjelper å beskytte deg mot phishing og skadelig programvare mens du er på nett, så du kan føle deg trygg. Og kombinert med Windows Defender, antivirusbeskyttelsen som er innebygd i Windows 10, kan du stole på at PCen din er tryggere.) Jeg liker alltid integrerte løsninger fra en leverandør bedre enn intgrerte tredje parts løsninger, så det kan jo hende at kombinasjonen Windows 10 og Edge gjør dette bedre. Er Edge sikrere enn Opera og Vivaldi?
Gå i dybden på hva som er nytt:
 • Utforsk, skap og del i 3D - Åpne Paint i 3D
 • En ny måte å organisere Start-menyen på
 • Enda mer personlig tilpasset
 • Sov bedre med kveldsmodus
 • Håndskrivning med Office
 • Vær trygg med Windows
Hvor det siste punktet nok er suverent viktigst. Hadde de som bruker Windows 10 satt på automatisk oppdatering og brukt de riktige sikkerhetsinnstillingene i operativsystemet, kunne det sikker spart mange for penger og tid ved det siste omfattende virusangrepet, WannaCry, der noen fikk kryptert hardiskisken slik at Pcen ikke kunne brukes. Noen valgte å betale en sum til de kriminelle for å få utlevert en nøkkel (som ikke alltid fungerte) slik at de kunne gjenopprette Pcens tilstand. Det kunne vært unngått om man hadde oppdatert Pc'en i mars slik Microsoft foreslo. Lærepengen av WanaCry Ransom viruset må bli at det svarer seg å ha på automatisk oppdatering.

Rediger med andre i sanntid.

Er for de som har en nyere versjon av Office, og aktuell for dem som jobber mye i team. Funksjonaliteten er ikke ny. Det kan imidlertid være et godt nok samredigeringsprogram. Noen ganger er godt nok best.

Hvilken digital assistent er best, Siri, Cortana eller Google now?

I den semantiske videosamlingen finner du mer om Windows 10 sitt svar på iPhones Siri, Cortana. Har du Skype installert, kan du for eksempel si til Cortana, Ring (Call) Ola, så vil hun koble til Ola på Skype. Denne egenskapen er selvsagt også mulig på en bærbar eller stasjonær Pc om du har en mikrofon. Har du også kamera, går det altså fort å koble opp en video samtale via Skype, selv om Ola er på reise i Australia. Sammenligningen mellom Cortana på Windows 10, Siri og Google Now finner du i den aller første videoen.

Vær der, vær nyttig og rask

Kilde: Søkemotorer finner den og det er vel det viktigste?

I den semantiske lenkesamlingen finner du ytterligere informasjon som kom med denne oppdateringen samt mer om "fake news" og "fake science".

Semantiske lenker til artikkelen